Motoren Françoys, we pakken uw probleem graag aan!

Waarom koos Motoren Françoys voor Siemens?

Motoren Françoys, gevestigd in Melle vlakbij het Gentse havengebied, is sinds 2002 een Siemens Motor Partner. De motorenspecialist wilde toen een merk in huis nemen, dat zekerheid biedt qua technische ondersteuning, dat ervaring heeft en kwaliteit garandeert. Daardoor kan men immers in de eerste plaats zélf concurrentieel blijven, op het vlak van de prijs/kwaliteit verhouding.


"Klassiek" aanbod

In het algemeen verkoopprogramma van Motoren Françoys staan als specialiteiten: asynchrone motoren, reductoren, trilmotoren én het aanbieden van een heel palet aan modificatiemogelijkheden.

Op het vlak van de herstellingen van motoren zijn hier dagelijks 16 personen actief. Het atelier kan - totaal onafhankelijk - zowat àlles aan. Dit betekent reinigen, demontage, lagers vervangen, wikkelen en mechanische herstellingen zoals rectificatie aan assen en flenzen, enz…. Men beschikt over wikkelmachines, draaibanken, freesmachines, straalmachines, uitbrandoven en een paar droogovens.
Ook zijn wij perfect in staat om al wat nodig is uit te balanceren en uit te lijnen, dit zowel intern als extern bij de klant. Hier denken wij vooral aan ankers, ventilatoren, waaiers van pompen,…

Daarnaast kunnen bij de klant zelf eveneens herstellingen en revisies worden uitgevoerd. In totaal worden bij Motoren Françoys zowat 2500 motoren per jaar "behandeld", van kleine vermogens tot motoren van 6,3T.


Mevrouw Françoys, dochter van de oprichter, leidt samen met haar echtgenoot Bernard Mattelin de vestiging in Melle: "Er zit nog behoorlijk wat toekomst in dit "klassieke" werk. Want erg veel motoren zijn nog steeds buiten standaard. Een degelijk herstelde motor is kwalitatief minstens evenwaardig aan een gelijkaardig nieuw type. Zowel onze stock als ons atelier is voorzien om heel kort op de bal te kunnen spelen bij uitval van elementaire productiemachines van onze klanten. Uiteraard kunnen we hier allerlei merkmotoren aan.

Dat blijkt dan meteen de grote troef van Motoren Françoys!


Complete service

Mevrouw Françoys: "Het geheim is simpel, veel service geven, snel de problemen analyseren en dan zo snel en zo degelijk mogelijk de herstelling uitvoeren, bij de klant of in ons atelier. We bezorgen onze opdrachtgever in ieder geval een complete oplossing. Als het moet zijn we 24/7 bereikbaar voor écht dringende en ernstige interventies. Maar we zijn beslist géén winkel die op zaterdag open is, of die aan particulieren verkoopt."

"Bij de klant springen we in op afroep. De actuele klanten zijn voor een groot deel afkomstig uit het Gentse havengebied, maar ook in de Antwerpse haven en over de rest van het land bedienen wij klanten. Sinds vier jaar hebben we ook een nationaal contract met Electrabel, voor de herstelling van hun asynchrone motoren op laagspanning," vertelt ze.


Verkoopactiviteiten

Motoren Françoys kan, wanneer geen herstelling meer mogelijk is, de klant oplossingen bieden in de vorm van standaardmotoren. De nieuwe motoren worden grotendeels uit voorraad geleverd. Die stock is hoofdzakelijk op basis van afspraken met de klanten uitgebouwd, zodat bekend is wie welke motoren nodig zou kunnen hebben.
"Voor wat de verkoop zelf betreft krijgt de klant ons advies omtrent de voor hem geschikte types, maar we kunnen evengoed de volledige uitwerking van een project aan, inclusief afwerking en eventueel plaatsing en montage. En mét inbegrip van de levering en indienststelling van de nodige frequentiesturingen."


De keuze van Siemens

Mevrouw Françoys: "Sinds 2002 zijn we officieel Siemens verdeler. Vroeger werkten we al met de Siemens frequentieregelingen en met motoren voor allerlei toepassingen. We hebben dus voor Siemens gekozen omdat wij met dat merk veel ervaring hebben, bij klanten over heel het land, in allerlei sectoren en allerlei bedrijfsgrootten."

De lange ervaring met het merk heeft haar geleerd dat de motoren OK zijn: "We zochten een merk met de nodige garanties qua technische ondersteuning, ervaring en kwaliteit... De naam Siemens is bovendien belangrijk, als deurenopener bij de vele gebruikers, die het merk in huis hebben."


Toekomstplannen

De nieuwere technologie wordt beslist niet uit het oog verloren.
Bernard Mattelin: "Servomotoren bijvoorbeeld zijn beslist een belangrijke markt aan het worden. Er is bijzonder veel informatie bij nodig en je moet o.a. een specifieke testbank opbouwen.
Hier gaan uiteraard zware investeringen mee gepaard die wij intussen genomen hebben. Zo zullen wij in samenspraak met Siemens de nodige opleidingen kunnen volgen in Duitsland. Op die manier kunnen we met een totaalpakket onze klanten verder een optimale service garanderen!"

Hij ziet de stelselmatige groei van het bedrijf heel concreet in. We willen in 2005 onze activiteiten uitbreiden om zodanig motoren tot 10T te kunnen aanbieden. "Ook hebben we plannen voor de Noord-Franse markt, waar we een succursale willen opzetten. En volgend jaar hopen we de Electrabel certificatie te krijgen, voor de revisie van hun motoren uit nucleaire installaties. Voor het overige is ons devies: ons 100% blijven inzetten voor onze klanten. We behoren tot het kleiner wordende segment van bedrijven die ieder jaar nog groeien, zelfs in deze tijd! Desalnietemin groeien er nog dagelijks concrete "ideas into action", maar momenteel is voorzichtigheid geboden. De markt zal naar alle verwachtingen nog verder krimpen, maar onze specialisatie staat borg voor een mooie toekomst.

Mevrouw Françoys: "Niet dat er geen pijnpunten zouden zijn. Een nijpend probleem is het aantrekken van geschoolde krachten. We zoeken eigenlijk continu naar technici, naar bekwame, geschoolde en ervaren mensen, die ook nog eens gemotiveerd willen meewerken en leren.. De geschikte mensen vinden wordt steeds moeilijker.

Bij de pakken blijven zitten is in Melle echter niet aan de orde…

Voor meer info, mail naar info@motoren-francoys.be .