Service & Support

Service, support en training.

Passende ondersteuning, voor elke fase in de "life cycle" van uw productieapparaat.

Vanaf het concept en de planning, via de projectuitwerking en de ontwikkeling, de installatie en inbedrijfstelling tot en met het "actieve leven" van uw installaties, haar instandhouding en modernisering, biedt Siemens Industrial Services de aangepaste middelen en technieken voor Service, Support en Training.

Online en Technical Support dekken de hele levenscyclus van uw installaties af. Van in de installatie- en inbedrijfstellingsfase staat u een compleet arsenaal van Services ter beschikking, met inbegrip van specifieke diensten "on site", herstellingen, wisselstukken, optimalisering, modernisering.

Service en Support, een breed actieterrein… met concrete oplossingen Siemens Industrial Services kan heel wat voor u doen, op het vlak van Service en Support:

 • Online support, de onmisbare basis van een op elk moment ter beschikking staand informatiesysteem via internet, over producten, service- en supportprestaties en tools

 • Product support, met competent advies bij technische vragen en een breed spectrum van prestaties rond onze producten en systemen

 • Technical consulting en hulp bij uw planning en de conceptie van uw projecten

 • Projectontwikkeling, volledige uitwerking van projecten

 • On site services, bij de indienststelling, tijdens de normale werking, alles om een optimale beschikbaarheid van uw installatie te verzekeren

 • Herstellingen en wisselstukken, met op maat gesneden contracten en assistentieformules

 • Retrofitting, optimalisering en modernisering als kostenbesparing of om uw productiviteit blijvend te ondersteunen.

Uw concrete voordelen
Industrial Services zet zijn ervaring en zijn ruim arsenaal aan hulpbronnen in, als een betrouwbare partner die u meetbare voordelen wil bieden, gesteund op duidelijke overeenkomsten, zodat een échte win-win verhouding ontstaat.
Zo helpen wij u:

 • tijd besparen

 • uw kosten tot het minimum beperken

 • uw planning doelgericht en haalbaar maken

 • met een optimale technische ondersteuning

 • met maximale garanties op de uiteindelijke realisatie

 • hoge beschikbaarheid bereiken

 • bij het nemen van de juiste beslissingen

Onze toegevoegde waarde
Wij beschikken over een basis in België. Wij spreken uw taal, wij denken net zoals u. Wij zijn ook altijd vlakbij, met gekwalificeerde specialisten. Onze kwaliteitssystemen volgen de oplossingen voor uw problemen van nabij op, tot en met het inschakelen van onze escalatiemanagement procedures, indien nodig.

U heeft recht op het beste, op ieder moment
Zowel op het vlak van services als op dat van uw materiaal stelt de huidige industriële realiteit u voor zware eisen van efficiëntie en rendabiliteit. Ook uw
moeten snel mee evolueren. Ze verouderen dus ook sneller. En verouderd materiaal is moeilijker te onderhouden.

De nadelen van oudere installaties zijn duidelijk:

 • risico van langdurige stilstand wegens niet beschikbaarheid van wisselstukken

 • problemen met de specifieke systeeminformatie of systeemkennis bij uitval

 • veel lager rendement, efficiëntie en flexibiliteit dan de nieuwere technologie, die precies op deze nieuwe eisen is berekend

Retrofitting, dus het vervangen van oude technologie door nieuwere is de oplossing. Uw machine blijft minstens haar zelfde functionaliteit behouden, terwijl de betrouwbaarheid en de flexibiliteit sterk stijgen. Wilt u dat wel eens op papier zien? Wij voegen met genoegen een ROI-berekening (return on investment) bij onze offerte…