LIMS

SIMATIC IT Unilab is het Laboratory Information Management System - LIMS - van Siemens voor service en industriële laboratoria.

Met SIMATIC IT Unilab kunt u:

  • de volledige workflow van kwaliteitsdata in het labo en op de productielijn definiëren en beheren: stalen, analyses, toestellen, rapporten, personeelskwalificatie…

  • alle soorten analysetypes beheren in verschillende talen en over meerdere sites (grondstoffen, tussen- en eindproducten, milieu-testen, concurrentieanalyses, ringtesten, at-line/off-line metingen, R&D analyses, etc.)

  • kwaliteitsnormen naleven zoals 21 CFR 11, C-GAxP; ISO 17025, … en uw systeem valideren met de hulp van Siemens documentatie en expertise

  • met de webapplicatie van SIMATIC IT Unilab de uitwisseling van kwaliteitsgegevens (analyseaanvragen, testresultaten, rapporten,…) tussen het labo en de opdrachtgever (klant, productie, leverancier, onderaannemer,…) vereenvoudigen

Talrijke geaccrediteerde en industriële labo's doen dit al zowat 20 jaar met SIMATIC IT Unilab.