Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens levert windturbines en netaansluiting voor offshore-project Beatrice

  • Windmolenpark met totale capaciteit van 588 megawatt

  • Installatie van 7-MW turbines begint in 2018

  • Eerste project met nieuwe offshore-netaansluiting

  • Langlopend onderhoudscontract van 15 jaar

Siemens heeft uit Schotland een bestelling ontvangen voor een offshore-windmolenpark. Het bedrijf zal 84 windturbines leveren, installeren en in dienst nemen, uitgerust met een rotor van 154 meter diameter die 7 megawatt (MW) vermogen genereren voor het "Beatrice"-project. De levering omvat verder de offshore-netverbinding met het vasteland in een consortium met Nexans, die de exportkabels zal leveren. Siemens levert de onshore- en offshore-onderstations, bestaande uit twee offshore-transformatormodules (OTM), die minder wegen en kleiner zijn, en dus kosten besparen. De klant, Beatrice Offshore Windfarm Ltd. (BOWL), is een partnership tussen SSE (40 procent), Copenhagen Infrastructure Partners (35 procent) en SDIC Power (25 procent). Het offshore-windmolenpark heeft een capaciteit van 588 MW, voldoende om meer dan 400.000 Britse gezinnen van milieuvriendelijke elektriciteit te voorzien. Siemens zal bovendien instaan voor het onderhoud van het windmolenpark gedurende een periode van 15 jaar.

"Dit is een belangrijke bestelling voor onze nieuwe 7-megawatt windturbine", vertelt Michael Hannibal, CEO van de Offshore Market Unit van de Siemens-divisie Wind Power and Renewables. "We kijken ernaar uit om met onze klant samen te werken aan dit grote offshore-windenergieproject voor de Schotse kust."

"We zijn er trots op dat we samen met onze klant de eerste opdracht voor onze nieuw ontwikkelde offshore-transformatormodule kunnen bekendmaken", vertelt Mirko Düsel, CEO Transmission Solutions Business Unit van Siemens. "Het gebruik van lichte, gedecentraliseerde onderstations is een belangrijk element in de doelstelling van Siemens om de kosten voor offshore-windenergie tegen 2020 te laten dalen tot onder 10 eurocent/kWh."

Het Beatrice offshore-windmolenpark bevindt zich op ongeveer 14 kilometer van de Schotse kust. De SWT-7.0-154 windturbines worden gebouwd op “jacket”-funderingen op een oceaandiepte tussen 35 en 56 meter. Siemens zal de windturbineschoepen voor Beatrice bouwen in zijn fabriek in Hull. De installatie van de windturbines gaat in de zomer van 2018 van start. Na de indienststelling van het windmolenpark in 2019, zal Siemens ook verantwoordelijk zijn voor de service en het onderhoud van de windturbines in het kader van een langlopend onderhoudscontract voor een periode van 15 jaar. Het contract dekt ook de externe bewaking en diagnose voor de windturbines, zodat hun beschikbaarheid en prestaties op lange termijn verzekerd zijn. Het logistieke concept voor dit windmolenpark omvat ook het gebruik van een helikopter.

"We zijn verheugd dat we de volgende 15 jaar kunnen samenwerken met BOWL om schone, veilige en betrouwbare energie te leveren aan de Britse burgers", voegt Mark Albenze, CEO Power Generation Services Wind Power and Renewables Business Unit van Siemens, toe. "We zijn zeer blij met dit project en we kijken ernaar uit om onze geavanceerde offshore-logistiek te leveren."

Voor de toegang tot het stroomnet zal Siemens twee offshore-transformatormodules leveren, die een derde kleiner en lichter zijn dan een klassiek wisselstroomplatform. De Siemens-partner die instaat voor de offshore-netaansluiting, Nexans, zal verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de levering en de installatie van de exportkabel, zowel offshore als onshore. De OTM's worden aan elkaar gekoppeld om de vereiste transmissiecapaciteit te verzekeren. Door zich te concentreren op de kernuitrusting en een aantal optionele hulpsystemen weg te laten, was deze plaats- en gewichtsreductie mogelijk, wat dan weer leidt tot minder onderhoudswerken. Het project voor de nettoegang wordt beheerd en uitgevoerd vanuit het Siemens Energy Management Renewable Energy Engineering Centre in Manchester, Groot-Brittannië.

Met bijna 2.100 geïnstalleerde offshore-windturbines en een totale capaciteit van meer dan 7 gigawatt is Siemens wereldwijd de toonaangevende leverancier van offshore-windturbines. Het bedrijf heeft ook langlopende onderhoudscontracten voor een totale capaciteit van 6,7 gigawatt in de offshore-windenergiesector. Bovendien heeft Siemens offshore-netaansluitingen in dienst gesteld met een totale capaciteit van meer dan 6 gigawatt, waardoor Siemens de toonaangevende leverancier is van offshore-netaansluitingen voor zowel AC- als DC-technologie.

Beatrice offshore-windmolenpark wordt eerste project met nieuwe offshore grid connection

Nieuwe offshore-transformatormodule (OTM) van Siemens: het innovatieve apparaat geïnstalleerd op zijn eigen onafhankelijke windturbinefundering (afbeelding).

Dit persbericht en een of meerdere persfoto's en aanvullend materiaal kunt u vinden op www.siemens.com/press/PR2016050291WPEN

Voor meer informatie over de divisie Wind Power and Renewables raadpleegt u www.siemens.com/wind

Meer informatie over energiebeheer vindt u op www.siemens.com/energy-management

27-5-2016