Ο Όμιλος

H Siemens ενισχύει διαρκώς την παρουσία της στην Eλλάδα και έχει ενσωματωθεί πλήρως στην οικονομία της χώρας μας. Oι εταιρείες του ομίλου Siemens προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες με άριστες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές, ενώ στις σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες του ομίλου κατασκευάζονται προϊόντα υψηλής τεχνολογικής στάθμης που προορίζονται για την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά.


Siemens στην Ελλάδα

Siemens Group Greece

Διάθεση ηλεκτροτεχνικών προϊόντων, μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση και συναρμολόγηση, τεχνική υποστήριξη, consulting, γενική εποπτεία και συντονισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όλου του ομίλου Siemens στην Eλλάδα.


Δραστηριότητες

Η ηλεκτροδότηση, ο αυτοματισμός και η ψηφιοποίηση αποτελούν τους τομείς ανάπυξης της Siemens μακροπρόθεσμα. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το δυναμικό αυτών των τομέων, οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες συγκροτούνται σε εννέα διευθύνσεις και στον τομέα υγείας, ο οποίος θα διοικείται ξεχωριστά.Αξίες & Όραμα

Values & Visions

Σε όλες τις μεγάλες εταιρείες υπάρχει ο πειρασμός να κοιτάμε προς τα μέσα, να ψάχνουμε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις, βασιζόμενοι στις συνθήκες που μας περιβάλλουν.


Sustainability

Sustainability

Η αειφόρως ανάπτυξη (Sustainability) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των αξιών μας. Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι ο στόχος μας και η δημιουργία υπεύθυνων αξιών ανοίγει το δρόμο για την επιτυχία μας.