Close share layer

Share this page on...

Zde najdete leták stipendijního programu

Hledáme talentované konstruktéry a elektroprojektanty

Přidej se k jednomu z nejmodernějších vývojových center Siemens a pracuj na projektech zítřka. Společnost Siemens hledá mezi šikovnými studenty nové pracovníky pro oblast vývoje kolejových vozidel. Ve spolupráci se zahraničními partnerskými pracovišti vyvíjíme moderní vozidla pro městskou, regionální a vysokorychlostní dopravu včetně jejich komponent.

Koho hledáme?

Talentované studenty vysokých škol v oboru strojním či elektrotechnickém se zájmem o moderní techniku, s pozitivním přístupem k výpočetní technice a k budoucí svědomité práci v mezinárodním tvůrčím týmu, s chutí podílet se na vývoji kolejových vozidel špičkové technické úrovně a přitom se při řešení projektů v tuzemsku i v zahraničí trvale učit novým poznatkům.

Dokážeme Vám, že oblast kolejových vozidel je dynamickým oborem, kde jsou uplatněny nejmodernější trendy a poznatky plně respektující aktuální stav techniky!

  
Co nabízíme?

Studentům nabízíme individuální přístup a podporu v průběhu studia. Na základě osobního rozhovoru a představy studenta vytvoříme rozvojový plán směřující k budoucímu uplatnění v oboru konstrukce kolejových vozidel.

Dále nabízíme:

  • motivační a odborné přednášky,

  • konzultace s odborníky,

  • zajímavé téma a vedení diplomové práce,

  • odborné praxe,

  • motivační stipendium.


Máš zájem dozvědět se více? Kontaktuj nás na adrese:
  
Ing. Tomáš Ondra
Siemens, s.r.o.
Divize Mobility
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Tel.: +420 724 614 147
E-mail: tomas.ondra@siemens.com
Dohodneme si termín vzájemného setkání s cílem projednání dalších možností a postupu.