Fond pomoci

V letošním roce slaví 10. výročí své existence Siemens Fond pomoci – unikátní koncept, který prostřednictvím neziskových organizací pomáhá slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami.  A jaké jsou příběhy obdarovaných organizací?

Tichá kavárna

Sehnat zaměstnání je pro neslyšící opravdu oříšek. Kvůli svému hendikepu mnoho prací nemohou vykonávat, a když už se naskytne něco vhodného, ne každý zaměstnavatel dá přednost neslyšícímu žadateli o práci. V Tiché kavárně je tomu přesně naopak – převážná většina jejích zaměstnanců jsou neslyšící.

Netypická obsluha, která sice neslyší, ale úsměvy nešetří, je jedním z důvodů, proč se lidé do kavárny rádi vracejí. Neslyšící pekařky mohly díky finanční podpoře od Siemens Fondu pomoci absolvovat odborné kurzy a dnes pečou ty nejlepší dortíky. I díky tomu zvítězila Tichá kavárna v anketě Městské části Prahy 8 "Nejlepší na Osmičce", ve které obyvatelé městské části vybírali nejlepší kavárnu. A konkurence nebyla malá – Tichá kavárna porazila 6 572 soupeřů.

Organizace 365, která kavárnu provozuje, dlouhodobě podporuje neslyšící a pomáhá jim překonávat předsudky a bariéry, které bohužel stále v naší společnosti občas přetrvávají. Stává se tak jedním ze zaměstnavatelů, kteří znevýhodněným život usnadňují. Siemens Fond pomoci poskytl organizaci 365 příspěvek nejen na školení, ale také na nákup vybavení potřebného k provozování pekárny a cukrárny. 


Lékořice

Pobyt v nemocnici asi nikomu není zrovna příjemný. Nemocniční prostředí je samo o sobě stresujícím faktorem. Proto vybudovali dobrovolníci z občanského hnutí Lékořice v Thomayerově nemocnici program, který pacientům a jejich rodinám situaci usnadňuje.

Na počátku stála hrstka nadšenců, kteří se vrhli do budování dobrovolnického programu v Thomayerově nemocnici s cílem zlepšovat psychickou pohodu pacientů a zvyšovat jejich motivaci k uzdravení. Dnes pro Lékořici pracuje přes 250 dobrovolníků a kromě pacientů se zaměřují také na podporu zdravotnického personálu v boji se syndromem vyhoření.

Když jsou v pohodě pacienti i ošetřující personál, proces uzdravování je rychlejší a mnohem méně stresující. Proto Lékořice pacientům poskytuje duchovní péči, kanisterapii, herní terapii a řadu dalších aktivit. V roce 2011 sdružení otevřelo v areálu nemocnice „Naši kavárnu“, která nabízí nejen kvalitní občerstvení v neformálním prostředí, ale také možnost zaměstnání pro ty, kdo mají sami zkušenosti s nemocí, dlouhodobou léčbou anebo péčí o nemocné blízké.

Siemens Fond pomoci organizaci Lékořice podpořil příspěvky na rozšíření vzdělání v oboru dobrovolnické péče o nemocné a přispěl také na materiální vybavení.


CEMA Žamberk

Někdy je až šokující, jak tenká hranice je mezi „normálním“ životem a chudobou.  Jak rychle lze vinou nepříznivé životní situace či okolností spadnout až na samé dno a dostat se třeba na ulici. Stačí nezaplatit dva tři nájmy a účet za elektřinu a rodina s dětmi se rázem ocitá v bezvýchodné situaci. Nestátní nezisková organizace CEMA Žamberk pomáhá jednotlivcům a rodinám právě v takovýchto těžkých životních situacích.

Organizace CEMA pomáhá lidem opět se začlenit do běžného života - například najít bydlení nebo práci. Pomůže najít cestu z bezvýchodné situace, poradí, jak ji prakticky řešit a poskytne lidskou podporu. CEMA pomohla již desítkám rodin i jednotlivců – třeba mamince se dvěma dětmi, která se z důvodu neustále rostoucí ceny nájmu ocitla s dětmi na ulici. CEMA je ubytovala, poskytla stravu, hygienické zázemí i střechu nad hlavou. Následně se za pomoci sociálních pracovníků podařilo zlepšit mezilidské vztahy v rodině, vytvořit harmonogram pomoci a zajistit ubytování v azylovém domě.

Z prostředků poskytnutých Siemens Fondem pomoci bylo pořízeno materiální vybavení, které je třeba k poskytnutí té nejzákladnější pomoci.


Naděje Zlín

V dnešní době je stále dost lidí s mentálním postižením, kteří jsou v ústavech nebo žijí se svými stárnoucími rodiči, a chtěli by se osamostatnit. Touží po tom vést co nejnormálnější život, ale jejich hendikep jim to ztěžuje. Zlínská pobočka Naděje podporuje právě ty, kteří si opravdu sami pomoct nedokážou.

V Naději nevidí za svými klienty zisk, neberou svou činnost jako podnikání – každý z klientů pro pracovníky Naděje představuje osobnost s vlastním osudem, potřebami, očekáváními a plány do budoucna. V průběhu let Naděje dokázala vybudovat komplex služeb pro lidi s mentálním postižením, kteří se mohou uplatnit v  sociálně terapeutických dílnách, kde se naučí tkalcovství, košíkaření, práci s včelím voskem a výrobě mýdel.

V Naději se kromě mentálně postižených věnují také nemocným Alzheimerovou chorobou – kromě péče o postižené poskytuje Naděje i poradenství a podporu rodinám, které se o osoby s touto nemocí starají.

Siemens Fond pomoci poskytl Naději příspěvky na vzdělávání v oboru péče o mentálně postižené a přispěl také na vybavení terapeutických dílen.


Elpida

Není žádným překvapením, že populace stárne. Každý z nás má ve svém okolí seniory, ať už je to maminka, dědeček nebo paní na hlídání. Bohužel ani jim se diskriminace nevyhýbá. To je také jeden z důvodů, proč vznikla organizace Elpida, jejímž cílem je upozornit na to, že i stáří je přirozenou součástí života.

Elpida již 12 let provozuje Linku seniorů, na kterou se každoročně obrátí na třicet tisíc seniorů a osob, které o ně pečují. V posledních letech se v Elpidě zaměřují na otázku stařecké demence, která která se nazývá epidemií 21. století. Stařecká demence způsobuje, že postiženým postupně mizí celý jejich život z paměti.

Péče o seniora postiženého stařeckou demencí je mimořádně náročná fyzicky, ale hlavně psychicky. Každodenní péče o milovaného člověka, který vás nepoznává a jeho vlastní prožitý život je mu zcela cizí je nesmírně vyčerpávající. Díky příspěvkům Siemens Fondu pomoci může Elpida 500 rodinám poskytnout podporu a poradenství, jak dobře pečovat o své blízké postižené stařeckou demencí. Řada seniorů se stařeckou demencí tak může prožít závěr svého života ve známém a  milujícím prostředí vlastní rodiny namísto ústavní péče. 

Z příspěvků Siemens Fondu pomoci Elpida poskytuje podporu a poradenství a také organizuje osvětovou kampaň, která stařeckou demenci destigmatizuje.


Podívejte se, jak to v organizacích vypadá a jak se i ony změnily za posledních 10 let