Close share layer

Share this page on...Fond pomoci

Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami. Podporujeme instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy.

 • Každý měsíc udělujeme finanční granty v celkové výši 100 000 Kč na podporu charitativních projektů.

 • O grant mohou žádat neziskové a příspěvkové organizace zaregistrované v České republice a působící v České republice. Příspěvkové organizace musí doložit 50% financování daného projektu z vlastních zdrojů.

 • Jsou vybírány nejlepší projekty ze všech regionů České republiky.

 • O přidělení grantů rozhoduje nezávislá komise složená ze zástupců neziskového sektoru a jednoho zástupce společnosti Siemens.

 • Finanční podpora od společnosti Siemens musí být plně využita v souladu s podmínkami Fondu pomoci.

 • Když s projektem neuspějete v celostátním kole, můžete se se stejným projektem přihlásit do některého z regionálních kol (podle sídla Vaší organizace).

 • Podrobné informace o pravidlech udílení grantů naleznete zde.

   


Nový formulář Siemens Fondu pomoci

Připravili jsme nový formulář pro podávání žádostí o celostátní grant SIemens Fondu pomoci. Nový formulář je online a usnadní Vám tak podávání žádosti - nemusíte nám již nic posílat poštou nebo mailem, jednoduše formulář vyplníte, kliknete na Odeslat a Vaše žádost je tím podána.

Nový formulář můžete vyplnit zde. Netýká se regionálních kol, jejich pravidla naleznete zde.


Konzultace managementu Siemens

 • Odborné konzultace managementu společnosti Siemens neziskovým organizacím.

Tuto službu jsme zahájili na výjezdním zasedání představitelů regionální společnosti a zástupců sektorových odštěpných závodů a společností, které se konalo v dubnu 2011. Součástí zasedání byl i filantropický projekt. Na místo konání zasedání na Štiříně byli pozváni zástupci devíti neziskových organizací, se kterými společnost Siemens již v minulosti různými způsoby spolupracovala.

Zástupci organizací si připravili několik otázek a témat k řešení. Manažeři byli předem informováni o činnosti a tématech jednotlivých organizací a na základě svých odborných znalostí a osobních preferencí se rozdělili do tří- až pětičlenných skupin. Každá neziskovka tak získala na celé odpoledne své konzultanty. Během několika hodin se tu zrodila nejen spousta nápadů, které byly neziskovkám velmi prospěšné, ale společně strávený čas nechal nahlédnout do jiného světa také managementu. Zástupci všech pracovních skupin jsou i nadále v kontaktu s jednotlivými organizacemi.

Pro neziskovky je podobná konzultační pomoc mnohdy potřebnější než pomoc při manuálních pracích. Odborné poradenství a s ním spojený komerční pohled jsou službou, kterou si běžně organizace nemohou z finančních důvodů dovolit, ale přitom jsou často základem pro jejich přežití. Například občanské sdružení Lata řešilo možnost poskytovat krátkodobého hlídání dětí ve firmách jako doplněk k firemním školkám a jeslím, Diakonii ČCE zase zajímaly možné slevy při hromadných nákupech, Diakonie ČCE – středisko Stodůlky nabídla společnosti Siemens možnost využít jejich klienty při mytí interiérů služebních či soukromých vozů, zástupci Neziskovky.cz si nechali poradit, jak by některé ze svých vzdělávacích kurzů mohli provozovat pouze on-line.


Dobrovolnictví

 • V roce 2011 se společnost Siemens stala hlavním garantem manuálu pro firmy a neziskové organizace, který pod hlavičkou platformy Byznys pro společnost vytváří skupina expertů z členských firem platformy Byznys pro společnost a zástupců neziskového sektoru.

 • V rámci Evropského roku dobrovolnictví se společnost Siemens připojila k Mezinárodnímu dni dobrovolnictví Give&Gain, který se konal 24. června 2011. Ve čtyřech regionech (Praha, Ostrava, Bruntál a Mohelnice) se do práce v 11 neziskových organizacích zapojilo přes 58 dobrovolníků.

 • Do roku 2009, kdy společnost Siemens sídlila na Praze 6, se tři roky po sobě uskutečnil korporátní dobrovolnický den zaměstnanců Siemens. Ve spolupráci s Občanským sdružením přátel Hendlova dvora, občanským sdružením Společnost Šáreckého údolí a Lesy hl. m. Prahy sbírali dobrovolníci odpad z chráněného krajinného území Divoká Šárka. Zaměstnanci Siemens věnovali práci čtyři hodiny, z toho dvě hodiny z pracovní doby a dvě hodiny ze svého osobního volna. Každý rok se při akci vyčistí oblast Šárky zhruba od 7000 litrů odpadu.

 • Kromě korporátních dobrovolnických dnů nabízíme práci v neziskových organizacích také jednotlivým pracovním týmům jako nejlepší formu teambuildingu. Jednotlivé projekty jsou skupinám zaměstnanců Siemens „šité na míru“.

 • Každý zaměstnanec společnosti Siemens má od 1.1.2010 možnost strávit dva pracovní dny jako dobrovolník v neziskové organizaci.


Humanitární pomoc

 • V listopadu 2011 jsme ve spolupráci s velvyslanectvím Turecké republiky uspořádali sbírku zimního ošacení a dek pro oběti přírodní katastrofy v turecké provincii Van. Tu zasáhlo v říjnu 2011 zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterovy škály. Sbírka pomohla lidem žijícím v provizorních přístřešcích na ulicích. V oblasti se zřítilo přes 2000 budov.

 • Humanitární sbírka iniciovaná zaměstnanci skupiny Siemens na pomoc obětem zemětřesení a následné ničivé vlny tsunami v Japonsku přinesla rekordní výsledek. Celkem 644 zaměstnanců z 11 subjektů skupiny Siemens mezi sebou v průběhu března 2011 vybrali částku 490 192,- korun, která byla rozdělena mezi dvě neziskové organizace - Český červený kříž a organizaci ADRA. Koncern Siemens AG tuto částku zdvojnásobil

 • V letech 1997, 2002 a 2009 jsme poskytli humanitární pomoc rodinám postiženým záplavami a významně jsme se podíleli na likvidaci povodňových škod v České republice. Na humanitární pomoc přispívají jak zaměstnanci, tak i společnost Siemens. Lhostejné nám nejsou ani přírodní katastrofy v zahraničí (tsunami v jihovýchodní Asii 2004, Myanmar a Čína 2008, Haiti 2010). Finanční částkou pravidelně přispívá kolem stovky zaměstnanců společnosti Siemens, včetně členů nejvyššího vedení společnosti.


Nákup výrobků z chráněných dílen

 • Každý rok nakupujeme přes tisícovku výrobků z vybraných chráněných dílen. Výrobky slouží jako vánoční dárky pro naše nejvýznamnější zákazníky. Společně s výrobkem zákazník vždy obdrží příběh o lidech pracujících v dané neziskové organizaci.


Přednášíme na vysokých školách

 • Naši odborníci přednášejí o CSR a firemní filantropii na vysokých školách a předávají tak know-how a informace z této oblasti nastupující generaci.


Výstavy na intranetu Siemens

 • Naši zaměstnanci si mohou prohlížet na intranetu výstavy - zejména fotogalerie - se sociální tematikou. Cílem je seznámit přihlížející s různými problémy české společnosti i rozvojových zemí. Prostor poskytujeme zdarma.