Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Prostorový termostat – RDH10M

Elektronický regulátor s komunikací OpenTherm Plus

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem bez časového programu. Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem OpenTherm Plus.

Pro použití ve všech běžných otopných soustavách s radiátory nebo konvektory. Zvláště se hodí pro soustavy s čerpadlovými topnými okruhy. Pokud je řídicí elektronika kotle vybavena řízením směšovaného topného okruhu, lze regulátor RDH10M použít také pro tyto soustavy.

Velký digitální displej zobrazuje aktuální prostorovou teplotu a nastavenou žádanou teplotu. Když je výstup pro vytápění zapnutý nebo řídicí elektronika kotle hlásí, že je hořák v činnosti, objeví se na displeji symbol trojúhelníku.

Volitelně je možné použít baterie pro kontinuální provoz termostatu i v případě vypnutí řídicí elektroniky kotle nebo přerušení napájení po sběrnici OpenTherm. Jestliže se vyjmou baterie, je doba, po kterou zůstane termostat v provozu a zobrazuje informace, maximálně 2 minuty.

Vlastnosti

  • Velký LCD displej

  • Regulace čistě podle prostorové teploty

  • PID regulace s průběžnou samoadaptací

  • Napájení po OpenTherm sběrnici

  • Zobrazení chybového kódu v případě poruchy

Aplikace

  • Rodinné domy

  • Obytné budovy

  • Kanceláře

  • Komerční prostory