Lineární servopohony

ŘADA GBB...2E

Lineární servopohony bez havarijní funkce, jmenovitá síla 550 N


ŘADA GLB...2E

Lineární servopohon bez havarijní funkce, jmenovitá síla 250 N