Rotační servopohony s komunikací ModBus RTU


Nový servopohon AC 24 V, 5 Nm s komunikací ModBus RTU

GDB111.1E/MO


Nový servopohon AC 24 V, 10 Nm s komunikací ModBus RTU

GLB111.1E/MO


Nový ovládací panel k ovládání servopohonů s komunikací ModBus RTU

AST20