Prostorová čidla kvality vzduchu QPA10.., QPA20.., QPA10..4

Kombinovaná čidla pro měření VOC, CO2, relativní vlhkosti a teploty

Čidla CO2 se dodávají ve dvou produktových řadách, které se liší přesností měření a dlouhodobým driftem:
Řada Standard:
Přesnost měření: (50 ppm + 2 % měřné hodnoty)
Dlouhodobý drift: 5% měřicího rozsahu / 5 let (typicky)
Řada Basic:
Přesnost měření: (60 ppm + 4 % měřné hodnoty)
Dlouhodobý drift: 7% měřicího rozsahu / 5 let (typicky)

Vlastnosti

  • Snímač CO2 založený na měření infračervené absorpce (NDIR) = non dispersive infrared) nevyžadující údržbu

  • Nebo se snímacím prvkem VOC  na bázi vyhřívaného polovodiče oxidu zinku

  • Kombinovaný snímač CO2 / teplota (aktivní nebo pasivní) a CO2 / vlhkost / teplota

  • Není nutná rekalibrace 

  • Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 15…35 V

  • Nastavitelné signálové výstupy DC 0...10 V nebo DC 0...5 V

  • Volitelný pasivní snímací prvek pro teplotu

Jednotlivé typy a provedení řady Standard

  • QPA1000- Čidlo VOC, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

  • QPA2000 - Čidlo CO2 , výstup 0...10 V nebo 0...5 V

  • QPA2002 - Čidlo CO2 , výstup 0...10 V nebo 0...5 V / VOC, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

  • QPA2002D - Displej, čidlo CO2 , výstup 0...10 V nebo 0...5 V / VOC, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

  • QPA2060 - Čidlo CO2 , výstup 0...10 V nebo 0...5 V / teplota, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

  • QPA2060D - Displej, čidlo CO2 , výstup 0...10 V nebo 0...5 V / teplota, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

  • QPA2062 - Čidlo CO2 , výstup 0...10 V nebo 0...5 V / relativní vlhkost, výstup 0...10 V nebo 0...5 V / 
    teplota, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

  • QPA2062D - Displej, čidlo CO2 , výstup 0...10 V nebo 0...5 V / relativní vlhkost, výstup 0...10 V nebo 0...5 V / 
    teplota, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

  • QPA2080 - Čidlo CO2 , výstup 0...10 V nebo 0...5 V / teplota - pasivní

  • QPA2080D - Displej, čidlo CO2 , výstup 0...10 V nebo 0...5 V / teplota - pasivní

Jednotlivé typy a provedení řady Basic

  • QPA1004 - Čidlo CO2 , výstup 0...10 V

  • QPA1064 - Čidlo CO2 , výstup 0...10 V / teplota, výstup 0...10 V

Aplikace

  • V zařízeních pro větrání a klimatizaci, pro zvýšení komfortu a optimalizaci spotřeby energie díky regulaci na základě potřeby a kvality vzduchu. Čidlo měří:
    ·     Koncentraci CO2  jako indikaci zaplnění místností, kde je zakázáno kouření.
    ·     Koncentraci VOC jako indikaci pachů, např. tabákový kouř, tělesný pach, nebo výpary z materiálů.
    ·     Relativní vlhkost v místnosti.
    ·     Prostorovou teplotu.

  • Čidla QPA10… a QPA20… lze použít jako:
    ·     Čidlo pro regulaci
    ·     Snímač pro řídicí systém budovy a / nebo pro zobrazení hodnot (pouze QPA20…D)

  • Typické aplikace:
    ·     Snímání koncentrace CO2 a VOC:
          Sály, haly, veletržní a výstavní pavilóny, restaurace, kantýny, nákupní centra, tělocvičny, konferenční 
          místnosti a sály atd.
    ·     Snímání koncentrace CO2:
          V místnostech s časově proměnným obsazením osob, kde je zakázáno kouření, např. muzea, divadla, kina,
          kanceláře, posluchárny a školy.

Výhody

  • Čidla QPA… lze připojit ke všem regulátorům, řídícím systémům a přístrojům, které jsou schopné zpracovat výstupní signály čidla DC 0...10 V nebo DC 0...5 V.