Prostorová čidla kvality vzduchu QPM21..

Kombinovaný snímač pro měření CO2, vlhkosti a teploty

 

Vlastnosti

 • Bezúdržbový snímač  CO2  založený na optickém měření infračervené  absorbce (NDIR = Non dispersive infrared)

 • Snímač  VOC  založený na polovodiči oxidu zinku (VOC = těkavé organické sloučeniny (směsné plyny))

 • Kombinovaný snímač  pro CO2 / teplota a CO2 / vlhkost / teplota

 • Není nutná rekalibrace 

 • Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 15…35 V

 • Signálové výstupy DC 0...10 V

Aplikace

 • V zařízeních pro větrání a klimatizaci, pro optimalizaci komfortu a spotřeby energie v místnostech prostřednictvím regulace dle potřeby a kvality vzduchu. Čidla měří :
  * Koncentraci CO2 ve VZT kanálu
  * Koncentraci VOC ve VZT kanálu – indikace pachů, např. tabákový kouř, tělesný pach, nebo výpary z materiálů
  * Relativní vlhkost ve VZT kanálu
  * Teplotu ve VZT kanálu

 • Čidla QPM21… lze použít pro tyto aplikace:
  * Čidlo pro regulaci na přívodu, nebo na odtahu
  * Snímače pro řídící systém budovy a/nebo pro zobrazení hodnot

 • Typické aplikace :
  *  Měření koncentrace CO 2  a VOC : Sály, haly, veletržní a výstavní pavilóny, restaurace, kantýny, nákupní centra, těloc-vičny, konferenční místnosti a sály atd.
  * Měření koncentrace CO2  : Ve VZT zařízeních pro prostory s časově se měnícím obsazením osob, kde je zakázano kouření, např. mu-zea, kina, divadla, posluchárny, školy, auditoria atd.
  * Čidla QPM21… nelze použít pro bezpečnostní signalizaci, např. jako snímače pro  havarijní signalizaci kouře nebo plynu.
  * Čidla nesmějí být použity ve venkovním prostředí !


Výhody

 • Čidla QPM21… lze připojit ke všem regulátorům, řídícím systémům a přístrojům, které jsou schopné zpracovat výstupní signály čidla DC 0...10 V.