Čidla speciální - Symaro X

QLS60

Čidlo pro snímání slunečního záření


QVM62.1

Čidlo pro měření rychlosti vzduchu nebo objemového průtoku ve vzduchotechnickém kanálu.


QVE1900

Průtokový spínač pro kapaliny, připojení R1".


QVE1901

Průtokový spínač pro kapaliny, připojení G1/2".