Jímkové a příložné kapilárové termostaty - RAZ..

Dvojitý jímkový termostat RAZ

Termostat je kombinací provozního a havarijního termostatu v jednom pouzdře.

Když teplota překročí hodnotu nastavenou na provozním termostatu RAZ-TR, přepnou se kontakty
z 1-2 na 1-4. Pokud teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, termostat
RAZ-TR se přepne zpět na propojení kontaktů 1-2.

Pokud je dosažena vypínací teplota havarijního termostatu TR-STB, přepne se propojení kontaktů
z 1-2 na 1-4 (alarm) a termostat RAZ-STB zůstane zafixován v této poloze. Jestliže teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, termostat se musí ručně resetovat tlačítkem pod šroubovací krytkou.

Pokud dojde k úniku kapaliny v měřicím systému havarijního termostatu RAZ-STB, poklesne tlak na membráně, což způsobí mechanické rozpojení kontaktů 1-2.

Vlastnosti

 • 2-polohový provozní termostat a havarijní termostat s jednopólovými přepínacími mikrospínači

 • Proudová zatížitelnost kontaktů mikrospínačů
  TR:       kontakty 1-2, 16 (2,5) A, AC 250 V
               kontakty 1-4,  6 (2,5) A, AC 250 V
  STB:     kontakty 1-4,  2 (0,4) A, AC 250 V (kontakty Alarmu)

 • Násuvné pružinové svorky Push-in pro rychlou instalaci

 • Časová konstanta v souladu s DIN EN 14579

 • 2 možnosti montáže: do jímky nebo na stěnu

 • Nastavení žádané teploty provozního termostatu TR na krytu termostatu

 • Nastavení vypínací teploty havarijního termostatu (STB) uvnitř pod krytem; vypínací teplotu je možné kontrolovat průhledným okénkem na krytu termostatu

 • Kompenzace teploty okolního prostředí na spínacím mechanizmu a kapiláře (STB)

 • Bezpečnostní funkce, v případě přerušení kapiláry dojde k rozepnutí kontaktů 1-2

 • Interní resetovací tlačítko pod šroubovací krytkou

Přehled typů

 • RAZ-ST.011FP-J: (TR) 15...95 °C, (STB)  100 °C

 • RAZ-ST.030FP-J: (TR) 15...95 °C, (STB)  110 °C

 • RAZ-ST.1500P-J: (TR) 15…95 °C, (STB)  110...130 °C

 • RAZ-ST.1510P-J: (TR) 15…95 °C, (STB)  90..110 °C

Aplikace

 • Pro obecné použití v technologiích vytápění, vzduchotechniky a klimatizace