Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

MKD, MKB, MKC

Regulační zařízení s bezpečnostní uzavírací funkcí podle ČSN EN 14597 k ochra-
ně proti nadměrné teplotě a tlaku v systémech dálkového vytápění, vytápění, vět-
rání a klimatizace.SubTitle

MKD533, MKD563, MKB632, MKB662, MKC632 a MKC662

regulační zařízení MK...


MKD, MKB a MKC jsou regulační zařízení s bezpečnostní uzavírací funkcí dle EN 14597. Sestavy se skládají z ventilů VVF53 a pohonů SKD nebo ventilů VVF61a pohonů SKB a SKC. Kombinace se vždy dodává jako smontovaný celek a jako celek je certifikována.