Veřejná finanční podpora

  

Společnost Siemens, s.r.o. v současné době realizuje několik menších projektů na odborné vzdělávání v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II), Operačního programu zaměstnanost (OPZ).

Od vyhlášení I. výzev v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na podzim roku 2015 jsme předložili ke schválení 5 velkých investičních projektů, konkrétně 2 projekty v programu podpory - Úspory energie, 1 projekt v programu podpory – Inovace, 1 projekt v programu podpory - ICT a strategické služby a 1 projekt do programu podpory – Aplikace.

Aktuálně také pracujeme na přípravě dalšího, navazujícího projektu na výše podaný projekt do programu podpory ICT a strategické služby, kde bychom rádi získali dotaci na mzdy a nájem našich nových kolegů v centru sdílených služeb v Ostravě.

V minulém programovacím období jsme čerpali dotace především z následujících operačních programů:

  • Operační program Podnikání a inovace (řídící orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (řídící orgán – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

  • Operační program Praha – Adaptabilita (řídící orgán – Magistrát hlavního města Prahy) aj.

Příprava, správa a metodické vedení projektů spadá do zodpovědností a kompetencí pracovníků oddělení Business Development, kontrétně EU Fund projektových manažerů, kteří Vám také v případě zájmu o konkrétní projekty poskytnou další informace.


Kontakty

Praha

Ing. Olga Kučerová  

EU Fund Project Manager

Tel.: +420 233 031 346
Tel.: +420 731 634 717

 olga.kucerova@siemens.com

Siemensova 1
Praha 13 155 00


Brno

Mgr. Eva Černá 

EU Fund Project Manager

Tel.: +420 544 508 550
Tel.: +420 733 166 533

 eva.cerna@siemens.com

Olomoucká 7/9
Brno 618 00