Felsőfokú képzés – duális mesterképzés (BME)

Close share layer

Share this page on...

 


A képzésről

Milyen célokat szolgál és kiknek ajánljuk?

A villamosenergia-termelés napjainkban paradigmaváltáson megy keresztül, a korábbi centralizált energiatermelés helyett előtérbe került a megújuló forrásokon alapuló elosztott energiatermelés. Az új rendszerek tervezéséhez, beüzemeléséhez, továbbá üzemeltetéséhez és karbantartásához egyre több, a különböző gépészeti, villamos-energetikai és automatikai alrendszerek közötti kapcsolatokat átlátó, magasan képzett mérnököt igényel az ipar.

 A specializáció célja olyan mérnökök képzése, akik jártasok a korszerű villamosenergia-termelés folyamataiban, a továbbá ismerik az energiatermelést kiszolgáló automatikai és védelmi rendszerek működést. A képzésben résztvevő hallgatók megismerkednek az energiatermeléshez kapcsolódó villamos gépek és hajtások, védelmek továbbá teljesítményelektronika területeinek korszerű megoldásaival, jártasságot szereznek a villamos energetika fenntarthatóságát szolgáló legmodernebb módszerekben.


Mi jellemzi a képzést?

A célkitűzésnek megfelelően a program elemei az energiatermelési folyamatok témakörhöz kapcsolódóan megszerezhető tudás széles körére és mélységére koncentrálnak. Ezek az elemek egyrészt a tantárgyi tematika, másrészt pedig a téma köré szervezett laborok és a lehetőség a program részvevői számára hogy a Siemens teljes hazai és nemzetközi hátterével juthatnak gyakorlati tapasztalatokhoz már az egyetemi képzés során.

Az energiatermelési folyamatok témakörhöz kapcsolódóan a képzés a precízen meghatározott tantárgyi tematika, a téma köré szervezett laborok valamint a Siemens hazai és nemzetközi kompetenciája, technológiai és infrastrukturális háttere révén széles körű, megalapozott és naprakész tudást ad a végzett hallgatók számára.

A képzés feltétele, hogy a projekttárgyak, tehát az Önálló laboratórium 1-2. és a Diplomatervezés 1-2. tantárgyak és a nyári gyakorlat témáját a Siemens Zrt. által felajánlott témák közül kell kiválasztani. A Villamosenergia-rendszerek fő-, valamint az Épületvillamosság és E-mobilitás mellékspecializációk egyes szelektált tantárgyai mellé pedig a közös képzésben részt vevő hallgatóknak fel kell venni az ’Advanced Power Electronics’ és a ‘Kritikus beágyazott rendszerek’ MSc szintű, VIK által oktatott tantárgyakat. Ezen kívül a BSc villamosmérnök végzettségű hallgatóknak fel kell venni négy előírt felzárkóztató BSc szintű tantárgyat a Gépészmérnöki Kar BSc szintű Energetika képzéséből. Másrészről, ha az MSc villamosmérnöki képzésben résztvevő hallgató Energetika BSc diplomával rendelkezik, akkor a VIK BSc képzéséből kell előírt tantárgyakat felvenni - MSc felvételire előkészítő és felzárkóztató jelleggel. Az előírt plusz tantárgyak összesen mintegy 6 kredit többletterhelést ró a hallgatókra félévente. A többlet-erőfeszítést a Siemens ösztöndíjjal jutalmazza.

A tanulmányikat a program keretében végzők a jogszabályok által előírt lehetőségeken belül szerzik meg a villamosmérnöki MSc diplomát.