Duurzaamheid bij Siemens: Duurzaam inspelen op de uitdagingen van morgen

Siemens België-Luxemburg streeft ernaar te pionieren in de markten en gemeenschappen waarin we actief zijn. We streven leiderschapsposities na op het vlak van marktaandeel en technologie, maar ook in duurzaamheid. Duurzaam handelen past in onze strategie om duurzame groei te creëren. Daarbij stemmen we de 3 p’s op elkaar af: profit, planet en people.

1. Profit: duurzame groei
Met milieuvriendelijke producten, oplossingen en diensten dragen we bij aan de concurrentiekracht van onze klanten. In onze eigen productieketen stemmen we efficiëntie en duurzaamheid op elkaar af, onder meer via uitgekiend risicobeheer en een gedragscode voor leveranciers.

2. Planet: energie-efficiëntie
Met onze oplossingen helpen we klanten om hun energie-efficiëntie te verhogen, grondstoffen te besparen en CO²-emissies terug te dringen. Onze eigen milieu-impact verminderen we verder door uiteenlopende milieubeheerprogramma’s toe te passen.

3. People: stakeholders actief betrekken
Siemens draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van samenlevingen via innovatieve oplossingen, projecten in lokale gemeenschappen en constructieve dialogen. Samen met partners engageren we ons ook om de ondernemingskracht van lokale bedrijven te versterken. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers dragen we hoog in het vaandel.