Afrika

Duurzame bedrijfsactiviteiten

Lokale partners & nauwe klantenrelaties: een lokale verankering en een selectie van de beste partners voor samenwerking op lange termijn vormen de sleutelelementen van onze marktbenadering. Daarom heeft Siemens een netwerk van meer dan 20 lokale partners uitgebouwd, die samen Sub-Saharaans Afrika omvatten. Ze verzekeren een kwalitatieve, betrokken en lokale dienstverlening en zijn onze betrouwbare partners voor het volledige projectproces tussen Siemens en zijn klanten. Met een van deze partners, Semen uit Ivoorkust, werkt Siemens nu al meer dan 20 jaar samen.
Meer informatie

Samenwerking met onderwijspartners

Siemens kan reeds bogen op samenwerkingsverbanden op het vlak van onderwijs in verschillende Afrikaanse landen:

  • Samenwerking met de universitaire instelling INP-HB in Ivoorkust: het nationaal polytechnisch instituut in Yamoussoukro is het belangrijkste onderwijscentrum van het land voor studenten die technische en ingenieursrichtingen willen volgen.
    In 2015 hebben Siemens en het Institut National Polytechnique – Houphouët-Boigny (INP-HB) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van deze samenwerking is het ontwikkelen van de competenties van de professoren en studenten op het vlak van engineering door middel van opleidingen op topniveau. Behalve op opleiding focust deze samenwerking vooral op het bouwen van bruggen tussen de universitaire en de bedrijfswereld om de integratie van jongeren in de arbeidsmarkt te bevorderen door middel van afstudeerprojecten uitgevoerd bij Ivoriaanse bedrijven.
    Meer informatie

  • Samenwerking met de University of Sciences & Technologies Houari Boumediene (USTHB, Algerije): Siemens neemt er actief deel aan de opleiding van de volgende generatie en ondersteunt de eerste stappen in de bedrijfswereld.

  • Training van onze Algerijnse collega's in België: verscheidene collega's van Siemens Algerije hebben het team van Energy Automation in België vervoegd om er een intensieve training van 6 maand te volgen. Doel is het delen van cruciale kennis en ervaringen met het oog op de oprichting van het nieuwe Engineer Center van Siemens Algerije.


Samenwerking met duurzame partners

Ondernemers voor Ondernemers

Ondernemers voor Ondernemers stelt Belgische bedrijven in staat om duurzame partnerschappen met bedrijven in het Zuiden te sluiten. Als medeoprichter zitten we ook in de Raad van Bestuur.

We zijn er ook van overtuigd dat technologie de wereld kan vooruithelpen. Daarom ondersteunen we via Ondernemers voor Ondernemers projecten bij zuiderse organisaties die actief zijn in veelbelovende technologieën. De projecten hebben telkens een link met onze business, zoals energie of water, en bevinden zich meestal in landen waar we al actief zijn (West- en Centraal-Afrika).

Meer informatie over Ondernemers voor Ondernemers

Close the Gap en WorldLoop

Toegang tot IT vormt één van de sleutels tot de ontwikkeling van eender welke samenleving in de wereld van vandaag. Het verbeteren van toegang tot informatie draagt bij aan de eliminatie van armoede en ziektes, en leidt tot beter onderwijs en meer gendergelijkheid. De kost van nieuw materiaal, de beperkte infrastructuur en het gebrek aan IT-kennis zorgen er echter voor dat veel mensen nog steeds geen toegang hebben tot IT, zeker in Afrika.

Siemens België, Lead Country voor 23 West- en Centraal Afrikaanse landen wil hierin mee verandering brengen. Voortaan schenken we onze voormalige laptops, telefoontoestellen, printers, gsm's ... aan "Close the Gap" en "WorldLoop". Deze twee internationale non-profit organisaties helpen de digitale kloof te overbruggen door ontwikkelingslanden (vooral in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara) gerenoveerde IT-apparatuur ter beschikking te stellen. Om te vermijden dat de apparatuur op het einde van de levensduur op eender welke vuilnisbelt belandt, wordt ook geïnvesteerd in de opleiding van lokale ondernemers om hen in staat te stellen milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen voor de verzameling en ontmanteling van het elektronische afval.

Door dit project versterken we duurzaam ondernemerschap. Bovendien reduceren we onze milieu-impact door verantwoordelijk te hergebruiken en op zijn beurt te recycleren.

Meer informatie over Close the Gap en WorldLoop.