HelpDesk

Tell Us

In ruil voor het vertrouwen dat klanten, partners, aandeelhouders en werknemers in Siemens hebben, zijn integriteit en transparantie van bedrijfsprocessen topprioriteit. Daarom is het voor Siemens belangrijk om kennis te krijgen over mogelijke vertrouwensbreuken in het bijzonder over schendingen van de Gedragscode van het bedrijf. Dankzij „tell us“ kan, 24 uur per dag en 7 dagen per week, overal ter wereld, on line of telefonisch, worden gerapporteerd in een van de beschikbare 150 talen. Werknemers en managers, klanten, leveranciers en andere partners van Siemens kunnen contact opnemen met de Compliance-helpdesk "Tell us". Het callcenter en de website worden bemand door een externe provider, gespecialiseerd in veilige en vertrouwelijke verwerking van gevoelige informatie. Inkomende berichten worden niet opgespoord, de zender wordt evenmin automatisch geregistreerd.

Verantwoord gebruik van de helpdesk is bijzonder belangrijk. De inhoud van het rapport wordt door de provider voor verder onderzoek bezorgd aan de Corporate Compliance Officer van Siemens. Siemens beslist of er verdere stappen worden ondernomen. De vertrouwelijkheid is in elk geval verzekerd.

Dankzij “tell us”, is de Compliance-helpdesk een praktische wereldwijde aanvulling van de Ombudsman, en biedt Siemens met “tell us” een extra meldpunt .