Geschiedenis

Verbetering van het compliance-systeem van Siemens: maatregelen om naleving van de regels binnen het bedrijf te waarborgen

In de nasleep van de beschuldigingen aan het adres van individuele werknemers eind 2006 (verdenking van vertrouwensbreuk, omkoping en belastingontduiking), heeft Siemens omvattende maatregelen genomen om naleving van de regels binnen het bedrijf te waarborgen:

  • Advocaat Hans-Otto Jordan van het advocatenkantoor Dr. Beckstein & Partners uit Neurenberg werd in dienst genomen om op te treden als externe ombudsman en een veilig communicatiekanaal te bieden. Werknemers en derden kunnen op vertrouwelijke en anonieme basis contact opnemen met deze neutrale persoon als ze onregelmatige praktijken hebben opgemerkt binnen het bedrijf.

  • Een voornaam advocatenkantoor, Debevoise & Plimpton LLP, werd in dienst genomen om een onafhankelijk onderzoek te voeren naar mogelijke compliance-schendingen bij Siemens, maar ook naar de compliance- en controleprogramma’s van het bedrijf.

  • Michael J. Hershman, een international erkend expert inzake corruptiebestrijding en medestichter van Transparancy International, werd aangesteld als compliance-adviseur en aangewezen om de compliance-regels en -programma’s van Siemens te onderzoeken. Hij zal in het bijzonder het Auditcomité en het Directiecomité adviseren over de structuur van de compliance-organisatie van het bedrijf, de uitvoering van compliance-controles, en de controle en, waar nodig, het aannemen van anticorruptieregels en -richtlijnen. Hij zal ook helpen om vereiste communicatietechnieken en trainingsmaatregelen te ontwikkelen.

  • Het Compliance-kantoor werd rechtstreeks toegevoegd aan de juridische dienst van het bedrijf om de nauwe samenwerking met de financiële controledienst te vergemakkelijken en directe toegang tot de nodige bronnen te verzekeren die nodig zijn om de huidige toestand te onderzoeken.

  • Siemens heeft recent een aantal regels gepubliceerd, vervangen of herzien, die wereldwijd de Gedragscode van het bedrijf aanvullen.