Toepassing

Toepassing van het Compliance-programma van Siemens

Chief Compliance Officer

Siemens heeft een wereldwijde compliance-organisatie ingesteld, met aan het hoofd een Chief Compliance Officer. De Chief Compliance Officer rapporteert aan het Beheercomité, het Uitvoerend comité en het Audit-comité van de Raad van Toezicht van Siemens AG.

Regional Compliance Officers

In elk van de meer dan 80 regionale bedrijven werden Regional Compliance Officers aangesteld. Zij worden ondersteund door een of meerdere extra compliance-medewerkers en zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de compliance-programma’s binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied. Ze rapporteren aan de Chief Compliance Officer.

Daarnaast, leiden ze voortdurend werknemers op met betrekking tot de vereisten van het Compliance-programma. Zij zorgen er ook voor dat het volledige management zich er om de twee jaar schriftelijk toe verbindt om de Gedragscode van het bedrijf na te leven. De Compliance Officers zijn de eerste contactpunten voor gerapporteerde inbreuken op de Gedragscode van het bedrijf en zijn verantwoordelijk voor het onderzoek van mogelijke compliance-schendingen. Het is vooral belangrijk om er voor te zorgen dat iedereen, die mogelijke inbreuken rapporteert, wordt beschermd tegen represailles. Als een schending wordt bevestigd, zijn de Compliance Officers verantwoordelijk voor de uitvoering van disciplinaire maatregelen.