Corporate Citizenship

Charitative activiteiten: “Ondernemers voor ondernemers”

Siemens is een van de stichtende leden en structurele sponsors van “Ondernemers voor ondernemers”. “Ondernemers voor ondernemers” is een netwerk waarin enerzijds bedrijven geïnteresseerd in het Zuiden vertegenwoordigd zijn en anderzijds erkende NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking met economische verantwoorde projecten.

Wij steunen al sinds 2004 verschillende projecten die Ondernemers voor Ondernemers ons voorstelde. We richten ons vooral op projecten in Afrika, en meer bepaald op de landen waar we met onze exportbusiness actief zijn. We willen in deze landen immers meer doen dan verantwoord ondernemen: we hopen er ook te kunnen bijdragen tot betere levensomstandigheden.

Onze medewerkers

Mensen maken hét verschil. Alleen met uitmuntende en gemotiveerde medewerkers kan Siemens voldoen aan de verwachtingen van haar klanten en investeerders en die zelfs overtreffen.

Levenslang leren is noodzakelijk in een geglobaliseerde wereld. Daarom ontwikkelt Siemens uitdagende trainings- en opleidingsprogramma’s, gefocust op strategische kennis en vaardigheden.