Brussels Green City Index 2013

Evolutie van Brussels’ ecologische performantie tussen 2009 en 2013

Meer dan de helft van de totale wereldbevolking leeft op dit ogenblik in steden, en deze produceren 80% van de totale uitstoot van broeikasgassen. De impact van de toenemende verstedelijking op onze leefomgeving wordt meer en meer duidelijk. Als we met succes het hoofd willen bieden aan ecologische uitdagingen zoals klimaatverandering, is het duidelijk dat steden deel moeten uitmaken van de oplossing.


Hoe groen zijn Europese steden?

Siemens en de Economist Intelligence Unit stelden in 2009 de European Green City Index op om de ecologische impact te meten van 30 grote Europese steden. Elke stad kreeg op basis van individuele indicatoren een duurzaamheidsscore toegekend. De bedoeling is om de steden meer inzicht te geven in hun milieuprestaties, zodat ze een grotere bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor de klimaatverandering en andere milieuproblemen.

In 2013 besloot Siemens om dezelfde studie voor Brussel opnieuw te laten uitvoeren. Met de Brussels Green City Index 2013 wil de Belgische hoofdstad onderzoeken welke vooruitgang ze ten opzichte van 2009 heeft gemaakt, en op welke domeinen ze nog kan verbeteren.

Methodologie

De Green City Index is een instrument om meer inzicht te krijgen in het gedrag van de steden, en om een beter beleid te kunnen ontwikkelen. Aan de onderzochte steden wordt een score toegekend voor acht categorieën - CO2-uitstoot, energie, gebouwen, transport, water, afval en bodembestemming, luchtkwaliteit en milieubeheer - en 30 individuele indicatoren.

Siemens‘ oplossingen voor steden:

Siemens‘ oplossingen voor steden