Veiligheid & gezondheid

Basisvoorwaarden voor een stimulerende werkplek

Veiligheidsbeleid met vele facetten

Zowel in binnen- als in buitenland zijn Siemens-medewerkers aan de slag op grootschalige werven. Bij de implementatie van automatiseringstechnologie, installatie en onderhoud van machines, of modernisering van elektrische installaties speelt veiligheid een grote rol.

Het garanderen van de veiligheid van onze medewerkers vergt een omvattend beleid. Siemens hanteert hierin de strengste normen. We voldoen hierbij minimaal aan de uiteenlopende wetgeving die in elk land geldt én aan de regels die door onze klanten worden vooropgesteld.

Op klantenlocaties en –werven doen we er alles aan om de veiligheid van Siemens en niet-Siemens-medewerkers te garanderen. Business-specifieke acties en –programma’s gaan gepaard met strenge veiligheidsvoorschriften en een strikte selectie van onderaannemers. Voor elke constructiesite voeren we bovendien een gedetailleerde risicoanalyse uit, met maatregelen om risico’s te vermijden en te reduceren.
Om risico’s op brand te minimaliseren, brengen wij ook de nodige materialen mee. Ook op het vlak van afvalbeheer, bodem- en watervervuiling hanteren we strikte regels.

Preventie als zwaartepunt

Siemens’ EHS-managementsysteem in België-Luxemburg is gebaseerd op de OHSAS 18001- en VCA-regels.Al onze divisies zijn – met uitzondering van Healthcare – ook VCA-gecertificeerd.

Stimuleren van een gezonde levensstijl

Gezonde medewerkers zijn productieve medewerkers. Voor het stimuleren van een gezonde levensstijl en het uitbouwen van een actief welzijnsbeleid, als een belangrijke pijler van ons bedrijfssucces, gaat Siemens heel wat verder dan wat wettelijk wordt opgelegd. Daarom hebben we een gezondheidsplan op lange termijn dat zich richt tot alle medewerkers: Fit@Work.