Affiliated Companies

Bepaalde bedrijven maken deel uit van onze activiteiten in de Sectoren Energy, Healthcare, Industry en Infrastructure & Cities, maar de resultaten ervan zijn niet geconsolideerd. Hiertoe behoren Siemens Healthcare Diagnostics en Siemens Industry Software.

Siemens Healthcare Diagnostics
Met Siemens Healthcare Diagnostics nv als deel van haar gezondheidsportefeuille, biedt Siemens België-Luxemburg een brede waaier van prestatiegerichte diagnoseoplossingen voor een efficiënter diagnosticeren, monitoren en beheren van pathologieën. Het aanbod in in-vitrodiagnostiek is gericht op het verbeteren van de klinische resultaten, het stroomlijnen van de workflow en het verhogen van de operationele doeltreffendheid van klinische laboratoria. Doel is te zorgen voor het juiste evenwicht tussen wetenschap, technologie en praktische toepassingen, om gezondheidsprofessionals de informatie te verstrekken die voor hen van cruciaal belang is.

Siemens Industry Software
Siemens Industry Software is een onderdeel van de Industry Sector. Het bedrijf levert PLM-software en -diensten in datamanagement, collaboration en productdesign. Product Lifecycle Management is essentieel voor de businessstrategie van bedrijven; zij kunnen hiermee de complete levenscyclus van hun product digitaal managen, van concept tot eindproduct. Siemens reikt klanten PLM-oplossingen aan die de productkosten helpen verlagen en de time to market verkorten. Door globale kennisuitwisseling en nauwe samenwerking met de klant helpt Siemens de strategie ‘build anywhere, with anybody’ mogelijk te maken.