1. Siemens' engagement tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie beschermen, is belangrijk voor Siemens en voor de manier waarop onze onderneming zaken doet overeenkomstig de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging en veiligheid van gegeven. We hopen dat het hier geschetste beleid u een beter beeld zal geven van de soort informatie die Siemens kan verzamelen, van de manier waarop Siemens ze gebruikt en beveiligt, en van de bedrijven waarmee ze eventueel wordt gedeeld.

2. Persoonlijke informatie
Via haar websites verzamelt Siemens slechts die persoonlijk identificeerbare informatie over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres ("persoonlijke informatie")) die u zelf bezorgt (b.v. door registratie, enquête). Heeft u er bezwaar tegen dat we persoonlijke informatie over u zouden verzamelen, dan hoeft u ons deze informatie niet te bezorgen. Bezorgt u ons uw persoonlijke informatie, dan gebruiken we deze meestal met als doel uw vragen te beantwoorden, om uw order te verwerken, of om u toegang tot specifieke rekeninginformatie te verlenen. En om onze klantenrelatie met u te ondersteunen:

  • Het is mogelijk dat wij persoonlijke informatie opslaan en verwerken en ze met onze filialen wereldwijd delen om uw bedrijfsbehoeften beter te begrijpen en om na te gaan hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren.

  • Wij (of een derde met wie wij een contract hebben afgesloten) kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen i.v.m. een Siemens-aanbod, om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen, of om online enquêtes te voeren om de behoeften en profielen van onze klanten beter te leren kennen.

Wenst u dat uw persoonlijke informatie niet wordt gebruikt om onze klantenrelatie te ondersteunen (vooral voor direct-marketing of marktonderzoek), dan respecteren we dit. Wij zullen u tijdig inlichten indien wij uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen, verhuren of op enige andere wijze verhandelen zodat wij steeds uw wensen zullen kunnen respecteren indien u zich hiertegen dan wenst te verzetten.

3. Automatisch verzamelde niet-persoonlijke informatie
Wanneer u onze websites raadpleegt, is het mogelijk dat we automatisch (dus niet door registratie) informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is (b.v. het gebruikte type Internet browser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website vanwaar u kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u aan het bezoek besteedt, de bekeken pagina's). Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken en dat we ze delen met onze filialen wereldwijd om het gebruik van onze websites te meten en hun inhoud te verbeteren.

4. "Cookies" - Informatie die automatisch op uw computer wordt geplaatst
Wanneer u een van onze websites bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie in de vorm van een "Cookie" op uw computer plaatsen; zo kunnen we u bij uw volgende bezoek automatisch herkennen. Cookies kunnen ons op heel wat manieren helpen. Zo kunnen ze ons b.v. in staat stellen een website aan te passen zodat ze beter op uw behoeften is afgestemd, of uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw moet invoeren. Wenst u niet herkend te worden, dan moet u uw Internet browser zo instellen dat Cookies meteen van de vaste schijf van uw computer worden verwijderd, dat Cookies worden geblokkeerd, of dat er een waarschuwing wordt gegenereerd voordat een Cookie wordt opgeslagen.

5. Kinderen
Kinderen mogen geen persoonlijke informatie doorgeven aan websites van Siemens zonder de toestemming van een ouder of voogd. Siemens spoort alle ouders of voogden aan hun kinderen te leren hoe ze veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van hun persoonlijke informatie wanneer ze op het Internet surfen. Siemens zal niet bewust gebruik maken van persoonlijke informatie die werd verzameld via kinderen - ongeacht het doel, inclusief bekendmaking aan derden.

6. Veiligheid
Siemens neemt de nodige voorzorgen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en streeft ernaar ze accuraat bij te houden. We beschermen uw persoonlijke informatie zorgvuldig tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, niet-toegelaten toegang of niet-toegelaten bekendmaking.

7. Links naar andere websites
De website van Siemens bevat links naar andere websites. Siemens is niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake de persoonlijke levenssfeer of de inhoud van andere websites.

8. Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van Siemens inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (b.v. om uw persoonlijke informatie te bekijken en bij te werken), dan kunt u "contact" met ons opnemen via "webmaster.be@siemens.com" door de woorden "Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" op de regel "Onderwerp" in te voeren. Naarmate het Internet 'volwassener' wordt, zal ook ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer evolueren. We zullen de veranderingen aan dit beleid op deze pagina melden zodra we hebben besloten het bestaande beleid te wijzigen.