1. Merken en handelsnamen die op de Siemens.be website voorkomen

Alle benamingen, logo's en andere tekens die in de siemens.be website voorkomen zijn merken en/of handelsnamen die behoren tot Siemens en zijn wettelijk beschermd. Elk gebruik ervan is verboden zonder de schriftelijke toelating van Siemens.

2. Auteursrecht alsmede recht van de producent van een databank
Deze site, alsmede alle bestanddelen ervan zoals de teksten de lay-out, de foto's enzovoort, zijn zowel een werk dat door het auteursrecht is beschermd, als een databank waarop Siemens auteursrechten alsmede rechten van de producent van de databank bezit. Elke vorm van exploitatie ervan, zoals kopiëren, wijzigen, vertalen enzovoort, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk is verboden zonder de schriftelijke toelating van Siemens.

3. Aansprakelijkheid omtrent de inhoud van de Siemens.be website
Siemens heeft deze site met de grootste zorg opgericht en ontworpen. Ze kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuiste informatie. Siemens kan de meegedeelde informatie ten alle tijden wijzigen zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving.

4. Virussen
Siemens doet zijn uiterste best op technisch niveau om virussen te vermijden. De website van Siemens bevat links naar andere websites. Siemens kan in geen geval aansprakelijk zijn voor de virussen op deze andere websites.

5. Aanvullende voorwaarden
Deze voorwaarden vullen de andere voorwaarden van Siemens die u op deze site kan vinden aan. Deze voorwaarden kunnen door Siemens steeds gewijzigd en/of vervolledigd worden zonder voorafgaandelijk kennisgeving .