Focus op innovatiegedreven groeimarkten

We focussen op innovatieve activiteiten en markten met groeipotentieel op lange termijn. Hierin willen we een voortrekkersrol spelen. Om daarin te slagen, verbreden we ons aanbod voortdurend en breiden we ons milieuportfolio uit.


Een pioniersrol in technologie

Al meer dan 160 jaar leeft Siemens van innovatieve technologische prestaties. Voortdurend boren we nieuwe markten aan en zetten we in op nieuwe groeisectoren. We focussen dan ook op innovatie- en technologiegedreven groeimarkten die veelbelovend zijn voor onze kernactiviteiten.

Trouwens, Siemens innoveert niet alleen. De deuren van onze laboratoria staan wagenwijd open voor universiteiten, onderzoeksinstellingen en industriële partners. Met meer dan 1.000 coöperatieve onderzoeksprojecten zoeken we antwoorden op alsmaar veranderende vragen. We steunen universiteiten door onderzoeksbeurzen uit te reiken en leerstoelen op te richten. Ons ruime kennisnetwerk versnelt de omzetting van vele theoretische ideeën naar praktische oplossingen.

Uit open innovatie ontstond onder meer de Biograph mMR: de eerste full body scanner ter wereld die MRI (magnetic resonance imaging) en PET (positron emission tomography) combineert en die artsen in staat stelt om tegelijkertijd de locatie, functie en het metabolisme van organen te visualiseren. Hiermee verkorten we de onderzoekstijd voor artsen en patiënten én bieden we betere beelden voor een nauwkeuriger diagnose.

En dit is slechts één domein waarin onze 27.800 onderzoekers en ontwikkelaars in 160 onderzoekscentra wereldwijd zoeken naar antwoorden. Siemens’ aantal uitvindingen per R&D-medewerker verdubbelde sinds 2001. Het resultaat? Voor het eerst in onze geschiedenis werden we de eerste in de aanvraagstatistieken van het European Patent Office, met een totaal van 2.135 patentaanvragen.

Ons portfolio: alsmaar sterker

De grootte van een bedrijf is geen garantie voor succes op lange termijn. Daarom beheren we ons ruime bedrijfsportfolio actief en systematisch. Alle ondernemingen in onze Groep moeten in hun segment een leidersrol spelen én deze weten te behouden. Deze leidersposities stellen ons immers in staat om de waarde van de hele Groep duurzaam te doen stijgen.

En we werken niet alleen aan interne groei; we versterken onze kernactiviteiten ook via overnames. In maart 2011 konden we bijvoorbeeld de Noorse onderzeespecialisten Bennex en Poseidon toevoegen aan onze internationale Groep. Deze bedrijven voorzien oliebedrijven en aardgasleveranciers van oplossingen voor bijvoorbeeld het opzetten van elektriciteitsnetten tot 3.000 meter onder de zeespiegel. In België en Luxemburg deed Siemens in 2011 geen overnames.

Een toonaangevend milieuportfolio

Ons milieuportfolio, dat bestaat uit producten en oplossingen die bijdragen tot de bescherming van het milieu en het klimaat, is een van de pijlers van onze strategische groei. Het heeft een schitterende positie verworven op de wereldwijde technologiemarkt. In 2011 realiseerden we hiermee een omzet van 29,9 miljard euro. In 2010 stelden we als doel voorop om tegen 2014 minstens 40 miljard euro omzet te realiseren uit groene technologie.

Ons milieuportfolio levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat. In 2011 hielpen onze milieuvriendelijke producten en oplossingen onze klanten om hun CO2-uitstoot wereldwijd met 317 miljoen ton te verlagen: evenveel als de totale jaarlijkse uitstoot van Berlijn, Delhi, Istanbul, Hong Kong, Londen, New York, Singapore en Tokyo samen.

De producten en oplossingen die samen ons milieuportfolio uitmaken, zijn afkomstig uit al onze Sectoren: Infrastructure & Cities, Industry, Energy en Healthcare.

Zo lanceerde Siemens in België met de NMBS-Holding – met de steun van de FOD Economie – het ‘plug and ride’ proefproject. In de treinstations van Gent, Luik en Brussel werden elektrische wagens en slimme laadpalen ter beschikking gesteld voor een aantal proefpersonen. Deze laadpalen voor de elektrische wagens kunnen geïntegreerd worden in het toekomstige smart grid. Testrijders kregen toegang tot de laadpalen via een RFID-kaart. De opgeladen energie werd verrekend en doorgestuurd naar een back-officesysteem. Uit het proefproject distilleerden we informatie over het gedrag van de bestuurders, het gebruik van de technologie en eventuele bijkomende behoeften van de gebruikers.

Dit project illustreert hoe ons milieuportfolio voordeel zal opleveren voor drie partijen: voor onze klanten, voor toekomstige generaties, en voor ons eigen bedrijf.