Dichter bij onze klanten

Voor klanten overal ter wereld wil Siemens een sterke lokale partner zijn. Siemens België-Luxemburg streeft er dan ook naar om klanten maximale meerwaarde te bieden. Zowel op onze exportmarkten als in het binnenland breiden we ons dienstenportfolio uit en maken we werk van professioneel account- en projectmanagement.


Verder bouwen aan exportmarkten

Siemens België-Luxemburg staat traditioneel sterk in Afrika, meer bepaald in Algerije, Noord-Afrika en Midden-Afrika. Ook in 2011 boekten we succes op deze markten.

Zo kon de Healthcare Sector – na jarenlange en geduldige investeringen in Midden-Afrika – het voorbije boekjaar belangrijke bestellingen noteren voor het hôpital du Cinquantenaire in Kinshasa.

In Noord-Afrika daarentegen liepen – als gevolg van de Arabische Lente – verschillende projecten aanzienlijke vertraging op, werden ze uitgesteld of voorlopig stopgezet. We gaan ervan uit dat hier in de komende jaren opnieuw verandering in komt.

Voor Siemens België-Luxemburg bieden deze markten - in tegenstelling tot de mature Westerse markt - een hefboom naar groei. We trachten er onze troeven dan ook ten volle uit te spelen: onze sterke lokale aanwezigheid, onze openheid om samen te werken met anderen, ons engagement op lange termijn, onze talenkennis en onze focus op innovatie.

Ook internationaal focust Siemens op groeilanden. Hier is de vraag naar zuinige producten en oplossingen, op maat van de lokale consument, bijzonder sterk. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, lanceerde Siemens het SMART-initiatief: Simple, Maintenance-friendly, Affordable, Reliable, Timely-to-market. Een goed voorbeeld van het succes van dit initiatief - op het vlak van industriële automatisering - is het SIMATIC Smart HMI system. HMI staat voor ‘human-machine interface’: een sleutelcomponent bij de controle en het toezicht op industriële automatiseringsprocessen.

Geëngageerde partner

Dat Siemens België-Luxemburg zich op lange termijn in Afrika engageert, bewijzen we niet alleen met onze langdurige klantenrelaties die we er uitbouwden. Ons bedrijf is ook een van de stichtende leden van het Corporate Funding Program. Deze vzw groepeert bedrijven en ngo’s die duurzaam ondernemen promoten in het Zuiden. Via het Corporate Funding Program bieden we jaarlijks structurele steun aan uiteenlopende ontwikkelingsprogramma’s in Afrika.

Uitbreiden van ons dienstenpakket

Om dicht bij onze klanten te blijven, werken we bij Siemens België-Luxemburg aan een alsmaar betere dienstverlening voor onze klanten. Hiermee mikken we op langdurige klantentevredenheid, zodat we de logische eerste keuze zijn bij vervolginvesteringen. Niet alleen onze verkooporganisatie staat in voor nauwe relaties met onze klanten, maar ook onze servicemedewerkers krijgen deze opdracht. Hun kennis van onze klanten, die onontbeerlijk is voor het verlenen van een uitstekende service, onderscheidt ons van vele van onze concurrenten. Dienstverlening is dan ook een sleutelcomponent in onze groeistrategie.

Versterken van onze klantgerichtheid

Een succesvolle klantenondersteuning vereist uitmuntende medewerkers, een efficiënte organisatie én doeltreffende methodes. Enkel wanneer deze drie aspecten elkaar versterken, kunnen we met onze klanten een strategische samenwerking uitbouwen en reële meerwaarde creëren.

Daarom werkt Siemens aan :

  • continuïteit in structuren en processen. Onze account managers zijn verantwoordelijk voor een klant voor een periode van vijf tot tien jaar.

  • het benaderen van klanten als een geheel. Onze account managers richten zich op het bieden van directe, lokale ondersteuning aan onze klanten wereldwijd.

  • de opbouw en uitbreiding van onze expertise. We investeren in de opleiding en ontwikkeling van alle medewerkers die in contact komen met onze klanten.

In België-Luxemburg merken we dat onze inspanningen vruchten afwerpen. Volgens de Net Promotor Score verbetert de klantentevredenheid jaar na jaar.

De slagkracht van een geïntegreerd technologiebedrijf benutten

Als geïntegreerd technologiebedrijf plukken we de vruchten van onze mondiale aanwezigheid, onze financiële slagkracht, de sterkte van ons merk, en onze innovatiekracht. En, last but not least, van de deskundigheid, toewijding en de diversiteit van onze vele medewerkers.