De unieke kracht van Siemens

Wie tot de topspelers wil behoren, moet altijd en overal uitblinken. Daarvoor zijn uitzonderlijke medewerkers nodig. We kunnen bogen op een excellent, gemotiveerd en deskundig team.

Onze onderneming stimuleert de ontwikkeling van medewerkers, ziet erop toe dat iedereen gelijke kansen krijgt, en moedigt samenwerking aan over alle grenzen heen. Duidelijk inzetten op integriteit is daarbij een basishouding. Van bepaalde bindende principes verwachten we dat zowel medewerkers, leveranciers als klanten ze onderschrijven.


Levenslang leren en ontwikkelen aanmoedigen

Een van Siemens’ grootste troeven? Onze medewerkers. Hun expertise, vaardigheden en toewijding maakten Siemens ook in België en Luxemburg tot het bedrijf dat het vandaag is. Om deze troef kracht bij te zetten, maken we werk van levenslang leren. Hiermee willen we niet alleen de kennis van medewerkers verscherpen, maar ook hun pioniersspirit en hun bereidheid om grotere verantwoordelijkheden op te nemen.

In 2011 investeerde Siemens wereldwijd zowat 251 miljoen euro aan opleiding en ontwikkeling, goed voor 608 euro per man/vrouw. Over de hele wereld geven we zo medewerkers op elk niveau de kans om hun potentieel ten volle waar te maken.

Die inspanning start al bij de instap van jong talent in ons bedrijf. We onderhouden nauwe contacten met gerenommeerde universiteiten en opleidingsinstituten.

Ook nadien blijft het vinden van de juiste mensen voor de juiste job op het juiste moment een belangrijke vereiste voor zakelijk succes op lange termijn. Immers, hoe beter de medewerkers klaargestoomd zijn voor hun verantwoordelijkheden, hoe groter hun tevredenheid en inzet. Het Siemens Leadership Framework helpt bij het matchen van de juiste profielen aan de juiste jobs. Het laat toe om systematisch alle voorwaarden voor openstaande vacatures te definiëren en ze naast werknemersprofielen te leggen die samengesteld zijn volgens internationale standaarden.

Onze diverse en geëngageerde medewerkers wereldwijd stimuleren

Medewerkers uit 140 landen vormen samen Siemens. De onderneming streeft dan ook naar een divers personeelsbestand. Veelzijdige teams van medewerkers met een rijk arsenaal aan vaardigheden, ervaring en kwalificaties versterken ons vermogen om te innoveren.

Met onze ‘Guiding Principles for Promoting and Managing Diversity’ pakken we het streven naar diversiteit systematisch aan. Hierin zijn richtlijnen geformuleerd die wereldwijd bindend zijn voor ons bedrijf.

Een indicator inzake diversiteit is het aandeel vrouwen in kaderfuncties. In 2011 bedroeg dit cijfer bij Siemens 14,6 %. Om het netwerken bij vrouwelijke kaderleden te stimuleren, richtten we in 2009 de Global Leadership Organization for Women op. Wereldwijd telt Siemens meer dan tien actieve GLOW-organisaties, opgericht door vrouwen in leidinggevende posities. In 2011 zag ook GLOW@BeLux het licht. Het programma voor 2012 focust op mentoring en networking. Gespecialiseerde opleidingen en gerichte communicatie zullen deze doelstellingen ondersteunen.

Naast gelijkheid tussen man en vrouw, werkt Siemens in België-Luxemburg ook aan het evenwicht tussen verschillende generaties en culturen. Door gediversifieerd talent in te schakelen, willen we de creativiteit en competitiviteit van ons bedrijf versterken.

Integriteit als handelsmerk

We hechten bijzondere waarde aan eerlijke concurrentie. Overal ter wereld streven we ernaar om te voldoen aan alle geldende wetten en regelgeving. Ethisch zakendoen maakt deel uit van onze bedrijfscultuur. Hierbij sluiten we geen compromissen. We formuleerden transparante en bindende gedragsprincipes en nemen een duidelijke en ondubbelzinnige positie in in de strijd tegen corruptie.

We nemen ook onze verantwoordelijkheid op in de maatschappij, voor zowel mens als milieu. Veiligheid en gezondheid op het werk, en het beschermen van onze natuurlijke rijkdommen: het zijn voor Siemens verschillende pijlers van ethisch zakendoen. Elke pijler is opgenomen in onze Business Conduct Guidelines, die een leidraad vormen voor het gedrag van onze medewerkers.

Eerlijk zakendoen vereist dat dezelfde regels gelden voor alle marktspelers. Overal ter wereld gaan we met onze partners en concurrenten, klanten en leveranciers projectspecifieke verbintenissen aan, voor een transparant verloop van aanbestedingen, en om omkoping tegen te gaan bij aanbestedingen in de publieke sector.

Met een budget van 100 miljoen dollar wil Siemens Integrity Initiative de verdere ontwikkeling van eerlijke competitie de komende 15 jaar bevorderen. Het initiatief financiert ngo’s wereldwijd die vechten voor ethische handel en die de strijd aanbinden met corruptie. In de eerste financieringsronde steunen we 31 projecten in 20 landen. Onder de begunstigden zijn organisaties zoals Instituto Ethos in Brazilië, dat strijdt voor meer transparantie bij het toekennen van de infrastructuurcontracten voor de Wereldbeker voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016 in Brazilië. In Europa ontvangt onder andere de gloednieuwe International Anti-Corruption Academy in Wenen onze steun. Dit instituut voorzien we van fondsen voor het onderzoek naar de bestrijding van corruptie en de scholing en opleiding van anticorruptie-experts.