Gebruikersdagen

Siemens Healthcare Diagnostics organiseert gebruikersdagen voor de verschillende systemen met als doel kennisvermeerdering voor de deelnemers. Gedurende deze gebruikersdagen wordt info gegeven over de nieuwe producten en krijgt u praktische informatie over de werking van het systeem. Het is een unieke gelegenheid om informatie uit te wisselen met uw collega’s en praktische vragen te stellen aan onze product specialisten.