Instrumenten trainingen

Siemens investeert veel tijd in de opleiding van haar klanten, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden die het systeem biedt. Om dit te realiseren organiseert Siemens verschillende opleidingsprogramma’s die één of meerdere dagen kunnen duren. Deze worden gehouden in één van de Siemens trainingscentra in binnen- of buitenland.


Basistraining

Gedurende deze training maakt de gebruiker op een dusdanige wijze kennis met het systeem, dat hij of zij na afloop in staat is het systeem goed te bedienen.Daarnaast wordt deze gebruiker opgeleid als key-operator, zodat hij of zij in staat is andere collega’s in te werken op het systeem. Na afloop van deze training is de gebruiker in staat om o.a.:

  • het systeem te valideren 

  • het systeem te calibreren

  • andere medewerkers op te leiden

  • wekelijks en maandelijks onderhoud te plegen

  • kleine storingen op te lossen


Gevorderde training

Deze training is geschikt voor gebruikers die reeds  ervaring hebben met het systeem. Deze training kan alleen gegeven worden aan key-operators die de basistraining al gevolgd hebben. Na afloop van deze training is de gebruiker is staat om o.a.:

  • eenvoudige storingen te verhelpen

  • relevante onderdelen te vervangen

  • volledig onderhoud uit te voeren


E-learning

Via PEP (‘Personalised Education Plan’) kan u voor elke werknemer in het labo een eigen, op maat gemaakt, opleidingsprogramma samenstellen met instrumenttrainingen, wetenschappelijke trainingen en algemene opleidingen in laboratoriumtechnieken. Dit maakt PEP een onmisbare tool voor de opleiding en continue vorming van uw personeel in een accreditatiecontext