Algemene informatie voor patienten

Het sneller, menselijker en efficiënter aanbieden van gezondheidszorgen is een van de belangrijkste hedendaagse uitdagingen. De mogelijkheden die de moderne geneeskunde biedt zijn zo uitgebreid en complex dat het soms moeilijk is zijn weg erin terug te vinden. En dit leidt tot heel wat angst en onzekerheid bij patiënten en hun families.

Als producent van hoogtechnologische diagnosesystemen willen we u een beknopt en overzichtelijk beeld geven van de technologieën die voor u het belangrijkste zijn, opdat u de verschillende methodes en hun respectieve toepassingsvelden zou begrijpen.