Gegevensbeschermingsverklaring LifeNet

Siemens en gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens ligt ons bijzonder na aan het hart. Hier vindt u meer informatie over de algemene principes van Siemens betreffende het gebruik van persoonsgegevens. Hieronder lichten we tevens toe welke informatie we verder verwerken wanneer u gebruikmaakt van het klantenportaal LifeNet of eventueel ook van Utilization Management, en voor welke doeleinden we deze gegevens aanwenden.

Over welke persoonsgegevens gaat het bij het gebruik van LifeNet en voor welk doel worden ze aangewend?

Bij uw aanmelding op LifeNet registreren we uw onderneming en naam, land, taal evenals de   e-mailadressen van de gerechtigde gebruikers. Deze registratiegegevens worden gebruikt om bij aanmelding een gebruikersverificatie te kunnen uitvoeren.

Met het oog op het waken over het reglementaire gebruik, de veiligheid van de systemen evenals de vertrouwelijkheid van de informatie, maken we ook gebruik van gegevens gegeneerd in het gebruiksproces van LifeNet zelf (bijv. loggegevens of informatie over gebruikte functies).

Ook de in LifeNet aangemaakte servicetickets bevatten persoonsgegevens: Het betreft hier hoofdzakelijk namen en contactgegevens van de ticketgenererende medewerkers van de klantenonderneming evenals van de behandelende servicetechnici van Siemens. Deze gegevens gebruiken we in het kader van onze servicedienstverlening.

Cookies

Voor de beveiliging van de sessies gebruiken we bovendien Session Cookies. Deze worden na verloop van de browsersessie ofwel na 30 minuten gewist indien u ondertussen geen gebruik meer maakt van LifeNet.

Utilization Management

Indien u gebruikmaakt van Utilization Management zullen we voor de realisatie van evaluaties geen persoonsgegevens gebruiken. Bijgevolg bevatten ook de met Utilization Management oproepbare evaluaties en rapporten geen persoonsgegevens.

Vragen en opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen over ons gegevensbeschermingsbeleid heeft, klik dan op "Contact" en aarzel niet ons al uw vragen en voorstellen te bezorgen. Met het oog op permanente verdere ontwikkeling zullen we indien nodig ook onze gegevensbeschermingsverklaring voortdurend aanpassen. Eventuele aanpassingen zullen we tijdig bekendmaken via deze site. Bezoek deze site dus regelmatig om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken m.b.t. gegevensbescherming.