Verkoop CAVEX-activiteiten aan Cavex GmbH & Co. KG

 
Siemens AG heeft in het kader van zijn portefeuillestrategie besloten betere ontwikkelingsmogelijkheden buiten Siemens AG te zoeken voor de CAVEX reductiekasten en worm- en wormwielsets.

Betroffen activiteiten

Op 14.06.2011 heeft Siemens het verkoopcontract voor de CAVEX-activiteiten met Cavex GmbH & Co.KG ondertekend.
1. Het onderwerp van de verkoop zijn de CAVEX reductiekasten en CAVEX worm- en
    wormwielsets
.
2. Het contract omvat niet het MOTOX-portfolio met wormoverbrenging (reeks SC, S en C).
3. Ook de activiteiten voor roltrapoverbrengingen van de volgende types:
    CG35-125,   CRW160,   CRW180,   CG26-112,   CG26-135,   CG26-170,
    alsook de activiteiten voor liftoverbrengingen van de volgende types:
    CG45-120,    CG26-112,    CG26-135,   CG26-170,
    worden niet verkocht.

Bestellings- en leveringstermijnen

Wat het tijdsverloop betreft zullen bestellingen voor de worm- en wormwielsets nog tot 30.06.2011 aangenomen worden. Het betroffen portfolio wordt nog aangeboden tot 31.07.2011, voor zover ze aan de standaard (cataloog) voldoen. Nieuwe toepassingen zullen niet meer aangeboden worden.
Bestellingen voor het standaard CAVEX portfolio worden nog aanvaard tot 31.10.2011. Het is de bedoeling de laatste orders voor CAVEX reductiekasten tegen 31.03.2012 te leveren.

Overeenkomstig het hierboven vermelde tijdsverloop stopt ook MD (Mechanical Drives) Service International met zijn activiteiten m.b.t. offertes, bestellingen en leveringen voor CAVEX-producten.

Contactgegevens

De contactgegevens van het op 26.04.2011 in het handelsregister Stuttgart geregistreerde bedrijf Cavex GmbH & Co. KG zijn:

CAVEX GmbH & Co KG
Blöhsteinstraße 20
72411 Bodelshausen
Duitsland
Tel. +49 152 54 58 00 13
Tel. +49 74 73 95 54 6 - 0 (vanaf augustus 2011)
E-mail: info@cavex-gmbh.de


Uw Siemens-verkooppartners staan natuurlijke altijd ter beschikking voor de overige producten en voor algemene vragen m.b.t. de CAVEX-verkoop. 

Cataloog

Momenteel wordt de catalogus aangepast met het oog op de beperktere omvang.