Motoren

Motoren standaard

Een ongeëvenaard motorenaanbod
Met een elektrische motor van Siemens behaalt u altijd het hoogste efficiëntieniveau. Ons uitvoerige aanbod bevat het complete gamma van synchrone en asynchrone technologie. Dat reikt van standaard elektrische motorsystemen en servomotoren voor Motion Control-toepassingen – zowel lineaire motoren als torquemotoren – over motoren voor in sectoren met ontploffingsgevaar, tot hoogspannings-, DC- en elektrische motorsystemen op maat.

IEC Motoren

 
VSD Motoren

Asynchrone technologie (VSD10 productgamma)

Synchrone technologie (VSD4000 productgamma)


Andere 

 


Loher

Loher laag- en hoogspanningsmotoren zijn specifiek ontworpen voor extreme toepassingen, zoals lieraandrijvingen op scheepsdekken, het transporteren en pompen van grondstoffen uit de diepe zee, booreenheden voor tunnels en mijnbouw, toepassingen bij hoge en lage temperaturen, en met name productie-installaties en machines in gevaarlijke omgevingen in de chemische, petrochemische en olie- en gasnijverheid.Loher-motoren zijn leverbaar in alle gangbare beveiligingstypes - ook in dubbele beveiliging waar er een zeer groot gevaar voor explosies is.Motorreductoren

Modulair, flexibel en op uw maat
In ons rijke aanbod van motorreductoren vindt u telkens het product dat optimaal beantwoordt aan uw behoeften. Stuk voor stuk blinken ze uit in hoogstaande functionele flexibiliteit. Voor Motion Control-toepassingen ontwikkelen we ook servomotorreductoren. Op het vlak van reductiekasten bieden we met ons FLENDER-portfolio niet alleen alle standaard- en specifieke toepassingen, maar ook klantenspecifieke oplossingen.