Infosessie redundante systemen

woensdag 13 juni 2012
Hotel Beveren


Feilloze en non-stop werking van uw installatie in alle omstandigheden

Bij het onfeilbaar maken van processen helpt de technologie ons een heel eind verder. Toch kunnen de gevolgen van een falend systeem in bvb havens, tunnels, sluizen, elektriciteits- en watercentrales, rampzalig zijn.

Daarom wilt u de beschikbaarheid van uw geautomatiseerde systemen maximaal kunnen garanderen. Maar hoe pakt u dat aan? Welke oplossingen zijn er beschikbaar? U ontdekt het op onze infosessie over redundante systemen op 13 juni in Hotel Beveren te Beveren-Waas.

Wat kunt u verwachten? Een aantal verhelderende presentaties, boeiende casestudies en een interactieve demonstratie aan de hand van een werkend demomodel van een tunnel. Het volledige programma vindt u hieronder.

 

We hopen van harte u te mogen verwelkomen!

 

AGENDA

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Wanneer worden redundante PLC-systemen ingezet en hoe kunnen ze helpen om de beschikbaarheid van uw machines te maximaliseren? Op deze en andere vragen krijgt u hier het antwoord.

13.45 – 14.15

De rol van industriële datanetwerken in processen wordt steeds kritischer.  Bovendien worden steeds hogere functionele eisen gesteld aan de communicatiecomponenten. Aan de hand van een concreet project ontdekt u hoe u de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw Ethernet-netwerken kunt vergroten.

14.15 – 14.45

De werking van onze oplossingen laat zich het best uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Daarom hebben we een exclusief model van een tunnel in gereedheid gebracht voor een interactieve demonstratie.

14.45 – 15.15

Pauze

15.15 – 15.45

'Open standaarden, 'path redundantie', ... Het zijn sleutelbegrippen in het efficiënt automatiseren en vanop afstand sturen van onderstations. Hoe ze precies werken zien we aan de hand van enkele gerealiseerde projecten in België.

15.45 – 16.15

Het efficiënt onderhouden van gedecentraliseerde installaties vereist een flexibele en transparante, maar vooral veilige toegang. Enkele concrete cases tonen hoe IT-security ook uw rendabiliteit kan verhogen.

16.15 – 16.30

Q&A en afsluitende receptie

Locatie:
Hotel Beveren -  Gentse Weg 280 - 9120 Beveren-Waas
Tel: 03/775 86 23