Tools

"Human centered production" – Visies en trends

Van uitvoerende naar creatieve en betrokken medewerkers.


Twee trends zorgen in de Factory of the Future voor een ware revolutie:

  • Teveel details leiden de operator af van zijn taken. HMI + is een nieuwe filosofie die de operator op een intuïtieve en klare manier begeleidt naar de voor hem relevante data. Deze "back to basics" trend is ontstaan in de chemische sector maar biedt ook duidelijke meerwaarde in de voedingsindustrie.

  • ‘Digital Human’, het digitaal simuleren van de werkomgeving, zorgt ervoor dat aspecten zoals ergonomie, wandelafstanden en veiligheid vooraf in kaart kunnen gebracht worden. Dat bespaart heel wat tijd bij het zoeken naar de optimale werkomgeving.