Tools

Eco-production

Customer Case Kraft

Naar een duurzaam en milieuvriendelijk productiesysteem.


Meer dan ooit speelt energie-efficiëntie een doorslaggevende rol in het optimaliseren van uw productieproces. Welke maatregelen kunt u nemen om in de toekomst uw ecologische voetafdruk en uw energiekosten verder terug te dringen?

Grote spelers in de voedingsindustrie zoals Kraft doen een beroep op Siemens voor doorgedreven audits die het energieverbruik en de mogelijkheden tot verbetering in hun productie en organisatie in kaart brengen.