Tools

Contactpersonen

 

Sven Debusscher - sven.debusscher@siemens.com - +32 475 38 43 77

 

Het project “Made Different – Factories of the Future"
Sirris - Walter Auwers

 

"World Class Production Technologies" - Naar een radicale vernieuwing van de maakprocessen door de invoering van nieuwe productietechnologieën en - processen
Siemens - Sven Debusscher - sven.debusscher@siemens.com - +32 475 38 43 77

 

"Simultaneous Product & Production Development" - Van een lineaire naar een simultane ontwikkeling van product en productieproces.
Siemens - Werner François - werner.françois@siemens.com - +32 477 51 57 58

 

"Digital factory" - Naar een ondersteuning door gedigitaliseerde en geïntegreerde processen.
Puratos - Theo Hostens

 

"Human centered production" – Visies en trends
HMI+, een nieuwe filosofie die de operator op een intuïtieve en klare manier begeleidt naar de voor hem relevante data.
Siemens - Bart Demaegdt - bart.demaegdt@siemens.com - +32 476 46 83 55

 

"Human centered production" – Visies en trends
‘Digital Human’, het digitaal simuleren van de werkomgeving, zorgt ervoor dat aspecten zoals ergonomie, wandelafstanden en veiligheid vooraf in kaart kunnen gebracht worden.
Siemens - Pieter Dejonghe - pieter.dejonghe@siemens.com - +32 479 98 51 01

 

"Networked factory" - Van solospeler naar een open organisatie in een sterk netwerk.
Siemens - Denny Decorte - denny.decorte@siemens.com - +32 499 58 24 61

 

"Eco-production" - Naar een duurzaam en milieuvriendelijk productiesysteem.
Siemens - Peter Aerts - peter.aerts@siemens.com - +32 499 07 47 99

 

"Smart production" - Van een rigide naar een wendbaar, zelflerend productiesysteem.
Vandemoortele - Arnold Lagae