Bepalen van de bliksembeveiligingszones


Bliksem-beveiligings-zone

Beschrijving

LPZ 0 A

Zone waarin voorwerpen zijn blootgesteld aan directe blikseminslag en derhalve de volledige bliksemstroom moeten geleiden. Hier treedt het ongedempte elektromagnetische veld op.

LPZ 0 B

Zone waarin voorwerpen niet zijn blootgesteld aan directe blikseminslag, waarin nochtans het ongedempte elektromagnetische veld optreedt.

LPZ 1

Zone waarin de voorwerpen niet zijn blootgesteld aandirecte blikseminslag en waarin de stromen vergelekenbij de zone 0A gereduceerd zijn. In deze zone kan, afhankelijkvan de beveiligingsmaatregelen, het elektromagnetische veld gedempt zijn.

LPZ 2,
LPZ 3

Indien een nog grotere reducering van de leidinggevoerde stromen en/of van het elektromagnetische veld vereist is, moeten verdere zones worden ingericht. De eisen voor deze zones dienen zich te richten naar de geëiste omgevingszones van het te beveiligen systeem.


In overeenstemming met de eisen en belastingen die aan overspanningsbeveiligingen met betrekking tot de plaats van installatie worden gesteld, zijn deze onderverdeeld in bliksemstroomafleiders, overspanningsafleiders en afleidercombinaties.

De hoogste eisen met betrekking tot het afleidvermogen worden aan bliksemstroomafleiders en afleidercombinaties gesteld die de overgang van bliksembeveiligingszone LPZ 0A naar LPZ 1 of LPZ 0A naar LPZ 2 bewerkstelligen.
Deze afleiders moeten in staat zijn bliksemdeelstromen van de golfvorm 10/350 µs meermaals niet-destructief te geleiden, om zodoende het binnendringen van destructieve bliksemdeelstromen in de elektrische installatie van een gebouw te voorkomen. Aan de overgang van de bliksembeveiligingszone LPZ 0B naar LPZ 1 of de bliksemstroomafleider geplaatst aan de overgang van de bliksembeveiligingszone LPZ 1 naar LPZ 2 en hoger worden overspanningsafleiders toegepast ter bescherming tegen overspanningen.
Zij hebben de taak zowel de restgrootte van de voorafgaande veiligheidstrappen verder af te zwakken, alsook de in de installatie geïnduceerde of aldaar zelf opgewekte overspanningen te beperken.

De hierboven beschreven bliksem- en overspanningsbeveiliging aan de grenzen van de bliksembeveiligingszones zijn eveneens van toepassing voor het energie- en informatietechnische systeem.
Door het geheel aan maatregelen beschreven in het voor EMC geschikte bliksembeveiligingszone-concept is een permanente beschikbaarheid van de installatie met een moderne infrastructuur mogelijk.


Programmaoverzicht