Het beveiligingsconcept


Inslagen op afstand zijn blikseminslagen op verdere afstand van het te beschermen object, blikseminslagen in het bovengrondse middenspanningsnet of in de onmiddellijke omgeving ervan of bliksemontladingen van wolk tot wolk.
Analoog aan geïnduceerde overspanningen worden de uitwerkingen van inslagen op afstand op de elektrische installatie van een gebouw door apparaten en componenten beheerst die volgens de stootstroomgolf 8/20 µs zijn gedimensioneerd.

Overspanningen die door schakelingen worden veroorzaakt, ontstaan bijv. door:

  • het uitschakelen van inductieve belastingen (bijv. transformatoren, smoorspoelen, motoren),

  • het ontsteken en het breken van lichtbogen (bijv. lichtbooglasapparaat),

  • het uitschakelen door zekeringen.


De uitwerkingen van het schakelen in de elektrische installatie van een gebouw worden eveneens met stootstromen van de golfvorm 8/20 µs proeftechnisch nagemaakt.

Om een permanente beschikbaarheid van complexe systemen op het gebied van de energie- en informatietechniek ook in het geval van een directe blikseminslag te kunnen waarborgen, zijn voortgezette maatregelen voor de overspanningsbeveiliging van elektrische en elektronische systemen nodig die gebaseerd zijn op een bliksembeveiligingsinstallatie van het gebouw.
Het is van belang rekening te houden met alle oorzaken van overspanning.
Hiervoor wordt het in IEC 62305-4 (DIN V VDE V 0185-4) beschreven bliksembeveiligingszone-concept toegepast (afbeelding op pagina 5/6).
Hierbij wordt een gebouw ingedeeld in zones met verschillend risico.
Met behulp van deze zones kunnen dan de vereiste apparaten en componenten voor de bliksem- en overspanningsbeveiliging worden bepaald.

Bij een voor EMC geschikt bliksembeveiligingszone-concept horen de externe bliksembeveiliging (met vanginrichting, afleiding, aarding), de potentiaalvereffening, de ruimtebeveiliging en de overspanningsbeveiliging voor het energie- en informatietechnische systeem.
Voor de definitie van de bliksembeveiligingszones (Engels: Lightning Protection Zones LPZ) geldt wat in de tabel "Definitie van de bliksembeveiligingszones" is opgenomen.

Programmaoverzicht