Waarom?

Informatiesystemen met groot vermogen vormen de ruggegraat van onze moderne industriële maatschappij. Een storing of de uitval van dergelijke systemen kan verstrekkende gevolgen hebben.

Dit kan zelfs leiden tot het faillissement van een industrieof dienstverlenende onderneming.
Storingsoorzaken kunnen veelsoortig zijn, waarbij elektromagnetische invloeden een belangrijke rol spelen. In een hoogtechnisch, elektromagnetisch milieu is het de dag van vandaag niet meer raadzaam de wederzijdse invloeden van elektrische en elektronische apparatuur en systemen af te wachten en deze dan achteraf met aanzienlijke kosten te verhelpen.

Het komt er veeleer op aan, al vooraf maatregelen te plannen en te nemen die het risico van beïnvloedingen, storingen en vernielingen verminderen.

Desondanks laten de schadestatistieken van elektronicaverzekeraars zorgwekkende cijfers zien: Meer dan één vierde van de schadegevallen wordt veroorzaakt door overspanningen ten gevolge van elektromagnetische invloeden (zie afbeelding Oorzaken voor elektronische schade).Bron: Elektronische schade in 2001, analyse van 7370 schadegevallen. Württembergische Versicherungs AG. 

Programmaoverzicht