Principe

Werking van de Verliesstroomschakelaars


In ieder geval moet bij gebruik van aardlekschakelaars een geaarde geleider aangesloten worden aan het te beveiligen installatieonderdeel en de gebruikers.
Een stroom door het lichaam zal zich aldus enkel voordoen bij twee fouten of bij direct en indirect aanraken van de actieve delen.Waneer direct actief onderdelen aangeraakt worden, dan wordt de stroom bepaald door twee weerstanden: - de innerlijke weerstand van de mens RM en de plaatsovergangsweerstand Rst.

Voor de mogelijke ongevalomstandigheden moet het meest ongunstige geval aangenomen worden, en wel zo dat de plaatsovergangsweerstand praktisch nul is.

De weerstand van het menselijk lichaam is afhankelijk van de stroomweg.

Uit metingen weten we dat bijvoorbeeld bij een stroomweg van hand/hand of hand/voet een weerstand van zowat 1000 O bedraagt.

Bij een foutspanning van AC 230 V vloeit een stroom van 230 mA door de stroomweg hand/ hand.

Principe voorstelling: Extra beveiliging bij direct aanraken van actieve delen

Programmaoverzicht