Types

Gebruik
Aardlekschakelaars zijn voor de drie netvormen bruikbaar (DIN VDE 0100 deel 410). In het IT-systeem, onder de voorwaarde, dat de capaciteit van het net tegenover de aarde volstaat, waarmee in geval van defect minstens een foutstroom in het bereik van de nominale foutstroom komt.

Daarnaast kan het IT-systeem nog extra bewaakt worden met een isolatiewachter, deze beide beveiligingsmaatregelen beïnvloeden elkaar niet.

Stroomtypes
Door gebruik van elektronische componenten in huishoudtoestellen en industriële installaties kunnen er bij componenten met een beveiligingsaansluiting (beschermingsklasse I) bij isolatiefout ook foutstromen die niet zinsvorming zijn, over een aardlekschakelaar vloeien.
De voorschriften voor aardlekschakelaars omvatten bijkomende eisen en testvoorwaarden voor foutstromen, die binnen een periode van de netfrequentie, nul of nagenoeg nul worden.Gelijkstroomfouten
Bij elektrische, industriële verbruikers worden steeds meer schakelingen gebruikt, waarbij in geval van defect egale gelijkstroomfouten of deze met geringe restrimpel, kunnen optreden.
Dergelijke elektrische verbruikers zijn bijvoorbeeld frequentieomrichters, medische apparatuur (bijv. Röntgenapparaten en CT-installaties) evenals USV-installaties.

Aardlekschakelaars die zowel bij sinusvormige als bij pulserende gelijkstroomfouten uitschakelen, zijn voorzien van het teken


Principeschakeling met fouten:Pulsstroomgevoelige verliesstroomschakelaars kunnen dergelijke gelijkstroomfouten niet detecteren en afschakelen, ze worden bovendien in hun uitschakelfunctie negatief beïnvloed.
Derhalve mogen elektrische verbruikers, die bij defect dergelijke foutstromen produceren, niet met pulsstroomgevoelige aardlekschakelaars door de elektrische voeding bestuurd worden.
Een beveiligingsmaatregel kan bijvoorbeeld de beveiligingsscheiding zijn, die echter slechts met zware en dure transformatoren te realiseren is.

Met de nieuwe aardlekschakelaars type B wordt een technisch foutloze en economische oplossing gerealiseerd.

Dit type van aardlekschakelaars is in prEN 50 178 (Norm DIN VDE 0160) "Uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen" opgenomen.

Opbouw en werking
De basis voor de aardlekschakelaars type B is een pulsstroomgevoelig beveiligingsapparaat met netspanningsonafhankelijke uitschakeling, aangevuld met een extra component voor de detectie van egale gelijkstroomfouten. De principiële opbouw wordt voorgesteld in volgende afbeelding:


De stroomtransformator W1 bewaakt zoals voorheen de elektrische installatie op wissel- en pulsstroomsoortige foutstromen.

De stroomtransformator W2 detecteert de egale gelijkstroomfouten en geeft bij defect een afschakelbevel via de elektronische eenheid E, aan de uitschakelaar A door.

Programmaoverzicht