Bedrijfsklassen

Zekeringen zijn overeenkomstig hun functie ingedeeld in klassen. Hierbij geeft de eerste letter de functieklasse aan en de tweede letter staat voor het te beveiligen object:

Eerste letter
a
      Bescherming voor een deelgebied (accompanied fuses): zekeringen die minstens de stromen tot hun aangegeven nominaalstroom voortdurend doorvoeren en stromen boven een bepaald veelvoud van de nominaalstromen tot de nominaaluitschakelstroom kunnen schakelen.

g      Bescherming voor het gehele gebied (general purpose fuses): zekeringen die minstens de stromen tot hun aangegeven nominaalstroom voortdurend doorvoeren en stromen van de laagste smeltstroom tot de uitschakelstroom kunnen schakelen. Overlast en kortsluitbeveiliging.

Tweede letter
G
      Kabel- en leidingsbeveiliging (general applications)
M      Schakelmateriaalbeveiliging / motorbeveiliging (for protection of motorcircuits)
R      Halfgeleiderbeveiliging / Thyristorbeveiliging (for protection of rectifiers)
L      Kabel- en leidingsbeveiliging (volgens DIN VDE)
B      Mijnbouwinstallatie-beveiliging
Tr    Transformatorbeveiliging

Verder bestaat bij de DIAZED-zekeringen de aanduiding ‘traag’ en ‘snel’. Deze termen zijn in de IEC/CEE/DIN VDE gedefinieerd.
In het ‘snelle’ karakteristiek schakelt de zekering in het kortsluitbereik sneller uit dan degene met bedrijfsklasse gL/gG. Bij de DIAZED-zekeringen voor gelijkstroom ‘Bahnanlagenschutz’ is het karakteristiek ‘traag’ speciaal geschikt voor het uitschakelen van gelijkstromen met grote inductiviteit.
Beide karakteristieken zijn ook geschikt voor het beveiligen van kabels en leidingen.

Zekeringen voor de bescherming van het gehele gebied (gL/gG, gr, snel, traag) schakelen zowel bij ontoelaatbare overbelasting alsook bij kortsluitstromen zeker af. Zekeringen voor de bescherming van een deelgebied (aM, aR) dienen uitsluitend voor het beveiligen van kortsluitstromen.

Volgende bedrijfsklassen omvatten het programma:

gL (DIN VDE)/gG (IEC)
Bescherming van het gehele gebied van kabels en leidingen.

aM (DIN VDE/IEC)
Bescherming van een deelgebied van schakelapparatuur.

aR (DIN VDE/IEC)
Bescherming van een deelgebied voor halfgeleiders.

gR (DIN VDE/IEC)
Bescherming van het gehele gebied van halfgeleiders.

Snel (DIN VDE/IEC/CEE)
Bescherming van het gehele gebied van kabels en leidingen.

Traag (DIN VDE)
Bescherming van het gehele gebied van kabels en leidingen.