Toepassingsvoorbeelden

Zekeringen nemen hoofdzakelijk de beveiliging van kabels en leidingen tegen overbelasting en kortsluitingen voor hun rekening, en zijn daarnaast ook geschikt voor de beveiliging van machines en apparaten.

Door het brede toepassingsgebied en de veelvoudige functies van de zekeringen, spelen volgende zaken zeker een belangrijke rol:

  • Hoge selectiviteitseisen in ring- en maasnetten ter voorkoming van onnodige bedrijfsstoringen.

  • De back-up beveiliging van installatie-automaten.

  • Het afzekeren van motorstroomkringen waarin onder bepaalde omstandigheden kortstondige overbelastingen en kortsluitingen kunnen voorkomen.

  • Kortsluitbeveiliging van schakelmateriaal zoals contactoren enz.

  • In TN- en TT-netten door het uitschakelen met geschikte overstroom-beveiliging toestellen verhinderen de zekeringen bovendien in geval van fouten, het blijven bestaan van ontoelaatbaar hoge contactspanningen.


Het toepassingsgebied van zekeringen is zeer breed en strekt zich uit van woningbouw, utiliteits- en bedrijfsinstallaties en industrie tot en met installaties voor energievoorzieningsondernemingen.

Met de MINIZED >N<-lastscheidingsschakelaar kunnen in spanningsvrije toestand NEOZED-zekeringstussenstukken uitgewisseld worden en is schakelen van overlast en kortsluitstromen zonder gevaar mogelijk tot 50 kA.
De MINIZED >N< is daarbij bijzonder geschikt voor het inzetten in een tellerbereik als hoofdschakelaar en voor specifieke doeleinden, bij sturingen en bij industriële toepassingen, waarbij hoog schakelvermogen, veilige bediening, selectiviteit en weinig plaatsgebruik aangewezen zijn.
Toepassingen zijn er altijd, waar hoog schakelvermogen, veilige bediening, selectiviteit en weinig plaatsgebruik vereist zijn.