Zekeringen

Keuze
Bij de keuze van een zekering als bescherming van een stroomkring zijn van groot belang:

 • Nominale spanning: Volt (V), wisselspanning (AC), gelijkspanning (DC),

 • Nominale stroom: Ampere (A)

 • Bedrijfsklassen: (als tijdstroomverhouding)

 • Bouwvorm (aard en grootte).Voordelen

 • Gelijkblijvende hoge systeemkwaliteit bij NEOZED-, DIAZED-, SILIZED-, NH- en SITOR-zekeringen.

 • Lagere nominale waarden betekenen energiebesparing en minder warmteontwikkeling.

 • Veilig nominaal schakelvermogen bij de kleinst mogelijke overbelastingsstroom tot en met de grootste kortsluitstroom.

 • Fijn gestaffelde selectiviteitverhouding voor optimale benutting van de kabeldoorsnede.

 • Sterke stroombegrenzing voor zekere beveiliging van de totale installatie.

 • Bedrijfszeker, zelfs na jarenlang gebruik.

 • Geringe verouderingsverschijnselen beperkt onnodige bedrijfsstoringen.

 • Karakteristiekbestendig ook bij wisselende omgevingstemperaturen.

 • Zonder gevaar omwisselen van zekeringstukken en schakelen tot en met 50 kA met de MINIZED lastscheidingsschakelaar.

 • Omvangrijk leveringsprogramma voor alle gebruikssituaties.

 • Uitgebreid en zinvol toebehoren, ook voor de verhoging van de aanrakingsbeveiliging.

 • Toepassingen over de gehele wereld.Uitschakelvermogen
De zekeringen vallen op door hun hoge nominaal-uitschakelvermogen zelfs bij een kleine bouwvorm.

De basiseisen alsmede de stroomkringgegevens zoals spanning, vermogensfactor, schakelhoek enz. zijn in de nationale (DIN VDE 0636) en internationale (CEI 60 269) normen beschreven.

Voor een altijd zeker afschakeling van de kleinst mogelijke overbelastingsstroom tot en met de hoogste kortsluitstroom zijn bij de constructie en fabricage van zekeringen veel kwaliteitsaspecten in acht te nemen.

Zo is bijvoorbeeld naast de bepaling van de afmetingen en stansvorm van de smeltdraad ook de temperatuursbestendigheid, de chemische zuiverheid en de dichtheid van het kwartszand van doorslaggevend belang.

Het nominaal-uitschakelvermogen bedraagt bij wisselspanning AC 50 kA voor NEOZED- en voor het grootste deel van de DIAZED-zekeringen, bij NH-zekeringen zelfs AC 120 kA.

Snelle lichtbogenopbouw en exacte doving zijn de voorwaarden voor een zekere uitschakeling.

Stroombegrenzing
Naast een zeker nominaal uitschakelvermogen is voor de efficiëntie van een installatie de stroombegrenzende werking van zekeringen van groot belang.

Bij een kortsluitafschakeling door een zekering stroomt de kortsluitstroom tot voor de afschakeling van de zekeringen in het net. De kortsluitstroom wordt slechts door de netimpedantie begrensd.

Als gevolg van het gelijktijdig doorsmelten van alle vernauwingen van de smeltbaan ontstaan elektrische in serie liggende deellichtbogen, welke een snelle uitschakeling met sterke stroombegrenzing waarborgen.

Ook de stroombegrenzing wordt sterk door de fabricagekwaliteit beïnvloed en is bij Siemenszekeringen zeer hoog.

Bijvoorbeeld, een NH-zekering grootte 2 A tot 224 A begrenst een kortsluitstroom met een mogelijke effectieve waarde van ca. 50 kA op een doorlaatstroom met een piekwaarde van ca 18 kA.

Deze sterke stroombegrenzing beschermt de installatie altijd tegen overmatige belastingen.